Station Nijmegen

Het stationsgebied van Nijmegen is 1 van de belangrijkste knooppunten voor openbaar vervoer binnen de provincie Gelderland. Steeds meer reizigers maken gebruik van station Nijmegen.
Grafische weergave station Nijmegen

Die groei zet in de toekomst naar verwachting door, zeker in verband met alle woningbouwontwikkelingen rondom het station. Daarom werken we samen met verschillende partners aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig stationsgebied.
Provincie Gelderland en gemeente Nijmegen vinden verbetering van dit stationsgebied belangrijk. Verschillende vormen van (openbaar) vervoer komen op dit knooppunt bij elkaar, zoals de fiets, trein, bus en deelvervoer. Ook is het stationsgebied een belangrijke plaats voor wonen, werken en verblijven. De afgelopen jaren zijn kleine aanpassingen verricht aan delen van het stationsgebied, maar een goed op elkaar afgestemde aanpak voor het gehele stationsgebied ontbreekt nog. Samen met de gemeente Nijmegen, NS en ProRail ontwikkelen we het stationsgebied nu verder tot een prettig en overzichtelijk OV-knooppunt voor alle gebruikers. 

We vertellen graag meer

Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van gemeente Nijmegen en de website van ProRail.