Station Nijmegen

Het stationsgebied van Nijmegen is 1 van de belangrijkste knooppunten voor openbaar vervoer binnen de provincie Gelderland. Steeds meer reizigers maken gebruik van station Nijmegen.
Station Nijmegen

Die groei zet in de toekomst naar verwachting door, zeker in verband met alle woningbouwontwikkelingen rondom het station. Daarom werken we samen met verschillende partners aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig stationsgebied.
Provincie Gelderland en gemeente Nijmegen vinden verbetering van dit stationsgebied belangrijk. Verschillende vormen van (openbaar) vervoer komen op dit knooppunt bij elkaar, zoals de fiets, trein, bus en deelvervoer. Ook is het stationsgebied een belangrijke plaats voor wonen, werken en verblijven. De afgelopen jaren zijn kleine aanpassingen verricht aan delen van het stationsgebied, maar een goed op elkaar afgestemde aanpak voor het gehele stationsgebied ontbreekt nog. Samen met de gemeente Nijmegen, NS en ProRail ontwikkelen we het stationsgebied nu verder tot een prettig en overzichtelijk OV-knooppunt voor alle gebruikers. 

We vertellen graag meer

De gemeente Nijmegen onderzoekt samen met ProRail, NS en provincie Gelderland welke aanpassingen nodig zijn voor het stationsgebied. ProRail doet het onderzoek naar het spoor. Zodat straks meer treinen kunnen rijden, en ook sneller. En dat reizigers minder wacht- en reistijd hebben. De gemeente Nijmegen heeft de leiding bij het onderzoek naar het stationsgebied eromheen. Met bijpassende voorzieningen en een goede verbinding tussen het station en verschillende stadsdelen.

De ontwikkelingen rond het stationsgebied hebben de volgende doelen:

 • versterken van de bereikbaarheid van Nijmegen voor trein- en busreizigers, fietsers en voetgangers;
 • toevoegen van woon- en werkfuncties (door het vervangen of veranderen van verouderd vastgoed);
 • verbeteren en veiliger maken van de openbare ruimte als plaats voor ontmoeting en levendigheid;
 • een overkoepelende aanpak voor het hele stationsgebied, met een betere verbinding tussen het station en beide stadsdelen (west en centrum). 

De aanpak van het station (de OV-knoop) bestaat uit 3 delen:

 1. Programma Hoogfrequent Spoor (ook wel PHS genoemd)
 2. Westzijde
 3. Stationsplein/centrumzijde.

De aanpak van PHS bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De aanleg van een nieuw perron, voor de treinen van en naar Den Bosch en van en naar Arnhem;
 • Een bredere en grotere reizigerstunnel, ter verbetering van de sociale veiligheid en de doorstroming;
 • Aanpassing van het opstelterrein om treinen te verlengen, in te korten en op te stellen;
 • Aanpassing van de sporen tussen het station en de Waal, zodat treinen sneller kunnen binnenkomen en uitrijden.  

De realisatie van PHS wordt nu voorbereid en is naar verwachting in 2026/2027 klaar.

De aanpak van de westzijde bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De bestaande reizigerstunnel wordt doorgetrokken naar de westzijde, zodat reizigers via een nieuwe stationsingang aan deze westzijde toegang hebben tot het station. 
 • Bij deze toegang aan de westzijde komen nieuwe voorzieningen, zoals een overdekte fietsenstalling met 3000 plekken. 
 • Aan de Tunnelweg komt een bushalte voor de reizigers vanuit met name westelijk Nijmegen, zodat ze snel kunnen overstappen op de trein via de nieuwe toegang.
 • Er komt een kiss and ride dichtbij de ingang van het station aan de westzijde.

De realisatie van het station aan de westzijde wordt nu voorbereid en is naar verwachting in 2026/2027 klaar. 

In 2019 is met het Rijk overeengekomen dat het stationsgebied Nijmegen centrumzijde een financiële Rijksbijdrage krijgt. Gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en NS zijn de andere financiers. De Provincie Gelderland investeert €35 miljoen in het stationsgebied Nijmegen centrumzijde.

Er worden plannen gemaakt en uitgewerkt voor verbetering van de volgende onderdelen: 

 • Stationshal en -gebouw;
 • Busstations met bijbehorende wachtvoorzieningen & de rijroutes van bussen;
 • Noord-zuid fietsroute voorlangs het station;
 • Ondergrondse fietsenstalling;
 • Stationsplein met inrichting en vergroening van de openbare ruimte;
 • De aansluiting tussen het station en de binnenstad via 2 looproutes.

De ontwikkelingen rond het stationsplein en de centrumzijde bevinden zich in de beginfase. In januari 2022 is de verkenning Centrumzijde Station Nijmegen gestart. 

Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van gemeente Nijmegen en de website van ProRail.