Station Ede-Wageningen

De omgeving van station Ede-Wageningen is volop in ontwikkeling. Met het nieuwe station Ede-Wageningen spelen we in op de toekomstige wensen en behoeften van reizigers en gebruikers van het station. Dat doen we samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, NS en gemeente Ede.
Station_Ede_Wageningen.png

Naar verwachting neemt het aantal reizigers op station Ede-Wageningen toe naar 30.000 per dag in 2040. In de omgeving van het station komen veel nieuwe woningen, zoals op het Kazerneterrein en de ENKA. Daarnaast neemt de bedrijvigheid toe door onder andere de geplande komst van het World Food Center. Het station is een belangrijk regionaal knooppunt voor openbaar vervoer voor de hele regio Food Valley. Ook vanwege de onderwijsinstellingen in Wageningen. Door het programma Hoogfrequent Spoorvervoer rijden er straks meer treinen tussen Schiphol, Utrecht, Arnhem en Nijmegen. 

Provincie Gelderland investeert samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Ede in het toekomstbestendig maken van het station en de omgeving. Daarbij gaat het ook om de spoortunnels in Ede die al aangelegd zijn. De provinciale bijdrage is €40 miljoen. Het stationsgebied in Ede wordt een modern OV-knooppunt: een plek waar reizigers makkelijk en snel overstappen op trein, bus, taxi en ander vervoer. Ook wordt het station een centrale plek in een omgeving waar wonen, werken en verblijven samenkomen. 

We vertellen graag meer