Gezamenlijke aanbestedingen bus en trein in Flevoland, Gelderland en Overijssel

De colleges van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gelderland en Overijssel werken samen in de aanbesteding van het bus- en treinvervoer.
bus

Door de gezamenlijke aanbesteding moet het busvervoer beter aansluiten op reizigersstromen in het gebied. Door de ov-gebieden te vergroten, verwachten de provincies een ambitieus aanbod vanuit vervoerders. Het aantal gebieden (concessies) voor het openbaar vervoer in Oost-Nederland is daarom teruggebracht van 7 naar 3.

Nieuwe concessies

Er zijn 3 nieuwe concessies bepaald; IJssel-Vecht, Rijn-Waal en Berkel-Dinkel. Ook wordt een aantal spoorlijnen gezamenlijk aanbesteed. Meer informatie leest u in de Nota van uitgangspunten.

RRReis

Met het merk RRReis presenteren de 3 provincies een samenhangend netwerk van regionaal Openbaar vervoer. Betrouwbaar én toegankelijk. De schrijfwijze van RRReis met 3 keer de letter ‘R’ staat symbool voor de samenwerking van de 3 provincies. Het merk en de huisstijl ‘RRReis’ worden geleidelijk in de 3 provincies ingevoerd. Bij elke nieuwe bus- en treinconcessie krijgen de nieuwe voertuigen deze stijl. Bij noodconcessies is het mogelijk dat de bestaande merknaam van de vervoerder blijft.