Gezamenlijke aanbestedingen bus en trein in Flevoland, Gelderland en Overijssel

De colleges van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gelderland en Overijssel werken samen in de aanbesteding van het bus- en treinvervoer.
bus

Doordat we gezamenlijk aanbesteden verbetert de bereikbaarheid. Het busvervoer sluit beter aan op reizigersstromen in het gebied en op de veranderende vraag naar vervoer en kwaliteitseisen. Door de ov-gebieden te vergroten, verwachten de provincies een ambitieus aanbod vanuit vervoerders. We willen daarnaast kansen benutten uit de regio voor innovatie van vervoer en diensten en we hebben ambities voor het verder verduurzamen van bussen en treinen. Ook werken we aan verbeterde voorzieningen, sociale veiligheid, betrouwbare dienstregelingen en een goede toegankelijkheid van bus-en treinstations.

RRReis

Met het merk RRReis presenteren de 3 provincies een samenhangend netwerk van regionaal Openbaar vervoer. Betrouwbaar én toegankelijk. De schrijfwijze van RRReis met 3 keer de letter ‘R’ staat symbool voor de samenwerking van de 3 provincies. Het merk en de huisstijl ‘RRReis’ worden geleidelijk in de 3 provincies ingevoerd. Bij elke nieuwe bus- en treinconcessie krijgen de nieuwe voertuigen deze stijl. Bij noodconcessies is het mogelijk dat de bestaande merknaam van de vervoerder blijft.