Dankzij hoogwaardige fietsroutes sneller en veiliger fietsen

Provincie Gelderland, betrokken gemeenten en de Fietsersbond werken samen aan goede fietsverbindingen. Het RijnWaalpad is daar een mooi voorbeeld van. Met zoveel mogelijk voorrang voor fietsers, glad asfalt en flauwe bochten.
RijnWaalpad

Sneller, veiliger en aantrekkelijker fietsen

We leggen de hoogwaardige fietsroutes voor een deel aan op al bestaande fietsroutes, met name langs fileknooppunten. Door bestaande routes slim met elkaar te verbinden, verkorten we de fietsafstand. Langzaamaan ontstaat een heel netwerk van hoogwaardige fietsroutes. Hiermee maken we fietsen in Gelderland steeds sneller, veiliger en aantrekkelijker. En doordat we woon- en werklocaties met elkaar verbinden, kiezen mensen vaker voor de fiets in plaats van de auto.

Meer hoogwaardige fietsroutes aangelegd en gepland

Het RijnWaalpad is niet de enige hoogwaardige fietsroute in de regio. In heel Gelderland onderzoeken we samen met gemeenten en de Fietsersbond waar deze fietsroutes kunnen komen. Verschillende gemeenten werken hard aan onder andere routes tussen Cuijk en Nijmegen (MaasWaalpad), Arnhem en Zevenaar (F12) en Wageningen en Arnhem (Nederrijnpad).