400 Fietsers doen mee aan belevingsonderzoek van de fietsroute tussen Ede en Wageningen

Tussen Ede en Wageningen komt een hoogwaardige fietsroute. Om te weten te komen hoe fietsers deze route nu ervaren is op 16 mei 2019 een enquête gehouden onder de fietsers op de route.
Snelle fietsroutes Ede-Wageningen

Fietsers ervaren de route tussen Ede en Wageningen als een directe route in een mooie omgeving. De onoverzichtelijke rotonde in Ede (Horalaan, Zandlaan), (veel) verkeerslichten en slecht wegdek waren minpunten. de enquête is uitgevoerd door SOAB/TIBS in opdracht van de provincie Gelderland en in samenwerking met de gemeenten Ede en Wageningen. Als de route klaar is wordt weer geënquêteerd. Zo komen we te weten of de verbeteringen ook echt leiden tot meer tevredenheid over de route.

Flyers uitdelen voor online vragenlijst

Op twee locaties in de ochtendspits op 16 mei, deelden onderzoekers flyers uit. Eén locatie in Ede (vlakbij de rotonde Zandlaan, Horalaan) en één locatie in Wageningen (Hoevestein). De gekozen onderzoekslocaties geven een goede weerspiegeling van het fietsgebruik op de hele route. Daarnaast zijn deze locaties goed vergelijkbaar met de jaarlijkse tellocaties van de provincie. En niet onbelangrijk: De onderzoekers konden hier goed en veilig een flyer aan de fietsers geven. Een kleine 1300 fietsers pakte de flyer aan. Bijna 400 mensen vulden de vragenlijst online in, een respons van 31%.

Uitkomsten van de vragenlijst

Een kleine greep uit de antwoorden op de vragenlijst van de 400 deelnemers:

  • 80% fietst altijd of meestal op de route om naar het werk te gaan.
  • 65% fietst 4 of meer dagen per week.
  • 65 tot 75 % fietst meestal tot 11 kilometer en tussen de 16 en 30 minuten.
  • 32 % fietst ook omdat het gezond is en 29 % omdat het goed is voor het milieu
  • 30 % fietst deze route ook voor ontspanning, 26 % ook om te gaan winkelen, 25 % ook voor familiebezoek
  • 22 % kiest een ander vervoermiddel bij slecht weer

Plussen en minnen 

De huidige route wordt over het algemeen ervaren als sneller met de fiets dan met het openbaar vervoer. Ten opzichte van de auto geeft de helft van de deelnemers aan dat de fiets minstens even snel is als de auto.

Sneller met de fiets dan met de bus

De huidige route krijgt een hoge score voor de directheid, aantrekkelijkheid van de omgeving en de korte, snelle verbinding. Minder goed scoren de verkeerslichten, of juist het ontbreken daarvan, verkeersveiligheid, slecht wegdek, de rotonde in Ede (Horalaan, Zandlaan) en het sneeuw- en ijsvrij maken van de route.

4118 mensen op de fiets 

Naast het uitdelen van flyers zijn op de onderzoeksdagen ook fietsers geteld. Hierdoor kregen we een beeld van het gebruik van de fietsroute op het moment van de enquête en van de hoogte van de respons onder de fietsers. Er zijn in totaal 4.118 fietsers geteld op de twee locaties, waarvan naar schatting bijna 1000 scholieren.

Het onderzoeksrapport komt binnenkort online beschikbaar.