Hoogwaardige fietsroute Bemmel - Groessen (F15)

De hoogwaardige fietsroute van Bemmel tot Groessen loopt van Ressen tot Duiven/Zevenaar. De route kost ongeveer € 4,5 miljoen.

Snelle fietsroute langs nieuwe A15

Rijk en provincie Gelderland leggen een nieuwe snelweg aan: de doorgetrokken A15 van Ressen naar de A12 bij Duiven en Zevenaar. Hiermee ontstaat een nieuwe verbinding over het Pannerdensch Kanaal. Provincie Gelderland, de gemeenten Lingewaard en Duiven en Rijkswaterstaat bereiden ook de aanleg voor van een fietspad langs deze A15. Zodat ook fietsers kunnen profiteren van deze nieuwe verbinding.

Fietsnetwerk van hoge kwaliteit

De fietsroute verbindt niet alleen beide oevers van het Pannerdensch kanaal, maar ook de bestaande hoogwaardige fietsroutes RijnWaalpad (tussen Nijmegen en Arnhem) en De Liemers (tussen Zevenaar en Arnhem).
De nieuwe route langs de A15 kan dus ook gebruikt worden om bijvoorbeeld sneller op de fiets in Nijmegen te komen. Zo ontstaat er een fietsnetwerk van hoge kwaliteit in de regio Arnhem-Nijmegen-Liemers.

Over het tracé

  • Planning
    Niet gereed

Aansluiting RijnWaalpad

Bij Ressen sluit de nieuwe fietsroute aan op de bestaande hoogwaardige fietsroute ‘RijnWaalpad’.

Aansluiting RijnWaalpad

Bij Ressen sluit de nieuwe fietsroute aan op de bestaande snelfietsroute ‘RijnWaalpad’.

De Plak

Ten noorden van Bemmel gaat de lokale weg ‘De Plak’ óver de toekomstige A15. Fietsers rijden net als de automobilisten onder het nieuwe viaduct van De Plak door.

Van Elkweg

Onder de nieuwe A15-aansluitingen komt een fietstunnel. Fietsers kunnen vanaf de snelfietsroute gemakkelijk en veilig naar Bemmel en Huissen over een nieuw, vrijliggend fietspad langs de Van Elkweg (N839).

Linge

Over de Linge komt een aparte brug naast de A15, geschikt voor fietsers en voetgangers.

Kampsestraat

De snelfietsroute sluit aan op de Kampsestraat. Hier komt een verkeersveilige aansluiting voor fietsers in de richting Angeren en Haalderen.

Lodderhoeksestraat

Bij de Lodderhoeksestraat (N838) hebben de fietsers geen voorrang. Wel komt er een aangepaste, veilige kruising. De maximum snelheid voor het autoverkeer gaat omlaag naar 60 km/h.

Pannerdensch Kanaal

Op de brug over het Pannerdensch Kanaal komt het fietspad aan de noordzijde van de A15.

Loodijk

De Loodijk bij Groessen loopt straks ónder de nieuwe A15 en de snelfietsroute door. Hier komt een trap met fietsgoten, zodat fietsers met de fiets in de hand vanaf de Loodijk naar de snelfietsroute kunnen.

Den Oldenhoek

Bij Den Oldenhoek (Groessen) loopt de fietsroute voor een deel over bestaande wegen. Er is hier te weinig ruimte voor een vrijliggend fietspad. Deze delen richten we opnieuw in met rood asfalt. Zo weten automobilisten dat zij te gast zijn op een fietsstraat. 

Aansluiting De Liemers

Tussen Duiven en Zevenaar, bij Groessen, sluit de snelfietsroute aan op de bestaande snelfietsroute ‘De Liemers’ tussen Zevenaar en Arnhem.

Planning en besluitvorming

Rijkswaterstaat houdt bij de uitvoering van de A15-werkzaamheden rekening met de fietsroute. De route wordt gelijktijdig uitgevoerd met de aanpassingen aan de A15. Bekijk de volledige route op de kaart via de knop.

Partners

De gemeenten Lingewaard en Duiven, provincie Gelderland, en Rijkswaterstaat zorgen samen dat de hoogwaardige fietsroute F15 er komt. Provincie Gelderland voert de regie.