Doortrappen

Veilig fietsen tot je 100ste. Wij willen graag dat jong en oud en iedereen daar tussenin veilig en plezierig kan fietsen. Het programma Doortrappen is er voor ouderen. Het helpt hen om zo lang mogelijk veilig én plezierig te blijven fietsen.
Doortrappen

Initiatief

Gemeenten nemen het initiatief als zij met ‘Doortrappen’ aan de gang willen. Wij helpen hen daarbij, samen met andere lokale organisaties en marktpartijen. Het programma ‘Doortrappen’ is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Fietsen helpt ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam te blijven. Het programma Doortrappen wil er aan bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk veilig kunnen blijven fietsen. Wij ondersteunen en adviseren gemeenten om met Doortrappen aan de slag te gaan. 

Bewustwording en gedragsverandering

Veel ouderen fietsen graag, en willen blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Uit jaarlijkse ongevallencijfers blijkt dat bijna driekwart van alle fietsdoden en bijna de helft van de ernstig gewonde fietsers in Nederland ouder is dan 60 jaar (bron: SWOV). Door ouderen te adviseren en te ondersteunen hoe je veilig kan blijven fietsen kunnen we daar wat aan doen. Het programma Doortrappen geeft daar handvatten voor. Bijvoorbeeld door aanwijzingen en oefeningen te doen voor een goede balans en coördinatie. Het programma speelt voornamelijk in op bewustwording en gedragsverandering om het risico op ongevallen te verlagen.

Wat gaan we doen in 2022

We organiseren een aantal bijeenkomsten, sessies en trainingen. Door de hele provincie organiseren we flexibele fietsinformatiedagen. In verschillende gemeenten zijn al diverse Doortraproutes ontwikkeld en er komen er nog meer bij. Ook zetten we ons in voor een groeiend netwerk van professionals en vrijwilligers rondom Doortrappen. Bijvoorbeeld professionals op het gebied van sport, zorg en welzijn. Zo werken we als provincie o.a. samen met de Gelderse Sportfederatie. Een mooie uitbreiding van het lokale netwerk kan zijn de fietsenmaker, lokale fietsclub, buurtclub of de plaatselijke fysiotherapeut. 

Kwartaalbijeenkomsten en kwartiermakers-sessies

Iedere Gelderse gemeente is van harte welkom op onze Doortrapbijeenkomsten. Er zijn verschillende varianten. Zo organiseren we (algemene) informatie – of kennisbijeenkomsten voor gemeenten. Daarnaast kunnen gemeenten een kwartiermakers-sessie organiseren. Wij begeleiden de sessies en adviseren daarbij. In 2 (online) sessies verkent de gemeente alle mogelijkheden om met relevante partners, zoals buurtsportcoaches, mensen van Veilig Verkeer Nederland (VVN), mensen van de Fietsbond, ANWB en welzijnswerkers. Om doortrappen op te zetten en uit te voeren in de gemeente. 

 

Flexibele fietsinformatiedag

De Fietsersbond kan op aanvraag van gemeenten een flexibele fietsinformatiedag organiseren. Op deze dagen kunnen ouderen kennis maken met ‘Doortrappen’. Het is een mooie manier om veilig fietsen onder de aandacht te brengen. 

Een flexibele fietsdag wordt op een centrale buitenlocatie georganiseerd. Bijvoorbeeld op een marktplein of als er ruimte genoeg is tijdens de weekmarkt. Ouderen kunnen langskomen om hun vragen te stellen. Zij hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Fietsdocenten van de Fietsersbond helpen bijvoorbeeld met het instellen van een goede fietshouding, denken mee met de keuze voor een elektrische fiets, geven informatie over driewielers en laten oefeningen zien om fit en lenig te blijven. 

Doortraproutes

Doortraproutes zijn comfortabele en leuke fietsrondjes van 20­-25 km voor ouderen. De routes zijn mooi en groen. Ze gaan zoveel mogelijk over ruime paden, rustige wegen, overzichtelijke kruispunten en kennen weinig obstakels. Op de route zijn zo nodig opletpunten aangegeven, waar de oudere fietser extra alert moet zijn. De Fietsersbond heeft al verschillende routes gemaakt en er volgen er nog meer.

Training voor vrijwilligers

Vrijwilligers zijn meer dan welkom om Doortrappen onder de aandacht te brengen. En oudere fietsers te helpen om zich veilig en vertrouwd te blijven voelen, als ze op de fiets zitten. Vrijwilligers die actief willen zijn voor Doortrappen in hun gemeente, kunnen zich opgeven voor een training. In 2 dagdelen delen we kennis en ervaring over Doortrappen met hen. En informeren over het meedoen aan of organiseren van lokale activiteiten. De training wordt gegeven aan groepen van maximaal 8 personen. De groep kan bestaan uit vrijwilligers uit meerdere gemeenten. 

Contact

Is uw gemeente al bezig met Doortrappen maar komen de activiteiten niet voldoende van de grond, of wilt u advies over het meer onder de aandacht brengen van Doortrappen of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met het Provincieloket

Heeft u, als gemeente, interesse in de kwartaalbijeenkomsten, kwartiermakers-sessies, flexibele fietsinformatiedagen of de trainingen voor vrijwilligers? Stuur dan een mail naar Doortrappengelderland@ideate.nl

 

Op zoek naar een overzicht van deelnemende gemeenten?

Toolbox

Om gemeenten te ondersteunen in de communicatie over Doortrappen, stelden we een toolbox samen. Deze vindt u op doortrappen.nl. Hier kunt u een account aanmaken en kant-en-klare middelen en teksten downloaden. Lukt dit niet? De toolbox kunt u ook aanvragen door een e-mail te sturen naar provincieloket@gelderland.nl

Wilt u uw project op doortrappen.nl plaatsen en gebruikmaken van de handleiding? Dit kan door een e-mail te sturen naar provincieloket@gelderland.nl.