Doortrappen

Veilig fietsen tot je 100ste. Wij willen graag dat jong en oud en iedereen daar tussenin veilig en plezierig kan fietsen. Het programma Doortrappen is er voor ouderen. Het helpt hen om zo lang mogelijk veilig én plezierig te blijven fietsen.
3 fietsers met helm

Fietshelm

Het dragen van een fietshelm kan de kans op hersenletsel bij een val of botsing met één derde verlagen en de kans op hoofdletsel zelfs met 60%. Daarmee zit je dus veiliger en zeker op het zadel. Het dragen van een fietshelm is in Nederland niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden. 

Bewustwording en gedragsverandering

Veel ouderen fietsen graag, en willen blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Uit jaarlijkse ongevallencijfers blijkt dat bijna driekwart van alle fietsdoden en bijna de helft van de ernstig gewonde fietsers in Nederland ouder is dan 60 jaar (bron: SWOV). Door ouderen te adviseren en te ondersteunen in het veilig blijven fietsen kunnen we daar verandering in brengen. Het programma Doortrappen geeft daar handvatten voor, bijvoorbeeld door aanwijzingen en oefeningen te doen voor een goede balans en coördinatie. Het programma speelt in op bewustwording en gedragsverandering bij ouderen om het risico op ongevallen te verlagen. Elke gemeente geeft Doortrappen op een eigen manier vorm en sluit vooral aan op wat er al is.

Kwartiermaker

Gemeenten nemen het initiatief als zij met ‘Doortrappen’ aan de gang willen. Wij helpen gemeenten in hun Doortrappen- aanpak met een kwartiermaker die gemeenten ondersteunt, ontzorgt en adviseert. 
 

Wat gaan we doen in 2023-2024

Samen met Ideate, de Gelderse sportfederatie (GSF), de Fietsersbond en Mobycon staan we de komende jaren klaar om gemeenten te ondersteunen en ontzorgen in het aanbieden van doortrappen. 

In overleg met elke gemeente bepalen we wat er bij hen nodig is. Denk aan: 

  • Begeleiden en ondersteunen van gemeenten tijdens het gehele proces. 
  • Uitvoeren Doortrappen interventies. 
  • Verzorgen van trainingen voor vrijwilligers en professionals over Doortrappen. 
  • Organiseren van informatiebijeenkomsten om kennis te maken met Doortrappen en kennis- en inspiratiebijeenkomsten om kennis te delen en elkaar te inspireren. 

We monitoren Doortrappen op provinciaal niveau, zodat we constant leren en onze aanpak kunnen verbeteren. 

Op korte termijn

We gaan gefaseerd aan de slag met Doortrappen in Gelderland. De kwartiermaker gaat bij zoveel mogelijk gemeenten langs. Werkt u bij de gemeente en wilt u zeker weten dat de kwartiermaker binnenkort langs komt, stuur een mail.

Flexibele fietsinformatiedag

Op een Flexibele Fietsinformatiedag kunnen ouderen kennis maken met Doortrappen. Het is een mooie manier om veilig fietsen onder de aandacht te brengen. 

Een Flexibele Fietsinformatiedag wordt op een centrale buitenlocatie georganiseerd. Bijvoorbeeld op een marktplein of als er ruimte genoeg is tijdens de weekmarkt. Ouderen kunnen langskomen om hun vragen te stellen. Zij hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Fietsdocenten helpen bijvoorbeeld met het instellen van een goede fietshouding, denken mee met de keuze voor een elektrische fiets, geven informatie over driewielers en laten oefeningen zien om fit en lenig te blijven. 

Doortraproutes

Doortraproutes zijn comfortabele en leuke fietsrondjes van 20­-25 km voor ouderen. De routes zijn mooi en groen. Ze gaan zoveel mogelijk over ruime paden, rustige wegen, overzichtelijke kruispunten en kennen weinig obstakels. Op de route zijn zo nodig opletpunten aangegeven, waar de oudere fietser extra alert moet zijn. De Fietsersbond heeft al verschillende routes gemaakt en er volgen er nog meer. Lees hier meer over de 21 Doortraproutes in Gelderland.

Contact

Op zoek naar een overzicht van deelnemende gemeenten?

Toolbox

Om gemeenten te ondersteunen in de communicatie over Doortrappen, stelden we een toolbox samen. Deze vindt u op doortrappen.nl. Hier kunt u een account aanmaken en kant-en-klare middelen en teksten downloaden. 

Initiatief

Het programma ‘Doortrappen’ is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Fietsen helpt ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam te blijven. Het programma Doortrappen wil eraan bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk veilig kunnen blijven fietsen.