Plussenbeleid voor duurzame land- en tuinbouw

In 2017 stelden Provinciale Staten het Plussenbeleid vast. Daarmee geeft de provincie niet grondgebonden veehouders de ruimte om hun bedrijf, onder bepaalde voorwaarden te ontwikkelen.
trekker bewerkt gewas

De gemeente werkt deze voorwaarden verder uit in beleidsregels. Wij bieden een handreiking plussenbeleid aan die gemeenten hierbij kan helpen. Het gemeentelijke beleid zorgt ervoor dat de maatregelen passen bij de lokale en regionale gebiedskenmerken. De gemeenten geven in hun beleidsregels onder andere aan hoe de veehouder in gesprek gaat met de omgeving over zijn plannen. En welke extra investeringen hij moet of kan doen voor dierenwelzijn, milieu en/of ruimtelijke kwaliteit. De veehouder moet minimaal € 15 tot € 20 per m2 bebouwing (8% van de investeringssom) besteden aan die kwaliteitsverbetering. Zo helpt provincie Gelderland kwaliteit binnen de land- en tuinbouw verder te ontwikkelen.

Gesprek aangaan

Veehouders kunnen meer informatie over het gesprek met de omgeving vinden op:

  • Het landelijk ontwikkelde en door RIVM ondersteunde Beoordelingskader Veehouderij en gezondheid. Het is een hulpmiddel om systematisch met lokale gezondheidsvragen om te gaan. Meer informatie: Centrum Gezondheid en Milieu (cgm@rivm.nl) of telefoonnummer 030 274 32 15.
  • De Gelderse Gezondheidswijzer (GGW). Deze wijzer geeft informatie voor een gesprek over gezonde leefomgeving bij (ruimtelijke) ontwikkelingsplannen. Bijvoorbeeld bij ontwikkelingen in de niet-grondgebonden veehouderij.
  • Handreiking Menukaart Buitengebied Regio Foodvalley. Dit is een beleidskader die aangeeft hoe gemeenten ontwikkelingen buiten de bebouwde kom (het buitengebied) gaan uitvoeren.
  • Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid, Maatschappelijke dialoog. Deze pagina geeft inzicht in de diverse aspecten die van belang zijn bij het voeren van een goede dialoog en de achtergrond hiervan. Het is geen direct stappenplan voor het organiseren van een dialoog.

Meer informatie?

Meer weten over het Plussenbeleid? Neem contact met ons op via het vragenformulier of telefoonnummer 026 359 99 99.