Onderzoeken Duurzaam bodembeheer van de toplaag

Op deze pagina vindt u rapporten over onderzoek naar Duurzaam bodembeheer van de toplaag. We verleenden subsidie voor dit onderzoek en voor het delen van kennis over duurzaam bodembeheer.

Voor elk onderwerp verlenen we slechts 1 keer subsidie. Bekijk de tabel voor een overzicht van onderwerpen waar u geen subsidie meer voor kunt aanvragen. Klik op de titel van het onderzoek om deze te openen.

Titel onderzoekDoel onderzoekAanvrager subsidie
Weidevogels en bestrijdingsmiddelenInventarisatie van de aanwezigheid en risico’s van bestrijdingsmiddelen in de bodem van weidevogelbeschermingsgebieden
en in dierlijke mest die daar wordt toegepast.
Buijs Agro-Consult
Bestrijdingsmiddelen in begraasde 
natuurgebieden
Inventarisatie van de aanwezigheid en risico’s van bestrijdingsmiddelen in begraasde natuurgebieden in Gelderland - 
Toxicologische risico's voor mestkevers
Buijs Agro-Consult
Fosfaatroutes van perceel naar bedrijfsslootFosfaatstromen in kaart voor effectieve landbouwmaatregelen.Deltares
Titel onderzoek
Doel onderzoek
Aanvrager subsidie
Inventarisatie van de aanwezigheid en risico’s van bestrijdingsmiddelen in de bodem van weidevogelbeschermingsgebieden
en in dierlijke mest die daar wordt toegepast.
Buijs Agro-Consult
Inventarisatie van de aanwezigheid en risico’s van bestrijdingsmiddelen in begraasde natuurgebieden in Gelderland - 
Toxicologische risico's voor mestkevers
Buijs Agro-Consult
Fosfaatstromen in kaart voor effectieve landbouwmaatregelen.
Deltares