Betere verbinding tussen innovatie en de praktijk van de agrarische sector

Één van de doelen van de Kadernota Agrifood is het vergroten van het innovatief of vernieuwend vermogen van de Gelderse boeren en tuinders.
landbouwgrond bewerkt

Denk hierbij aan vernieuwingen die passen bij de maatschappelijke opgaven, zoals het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, de energietransitie maar ook aan de continuïteit van het bedrijf. Bureau Bartels heeft in opdracht van de provincie gekeken naar hoe we dit zogenoemde ‘agro innovatie ecosysteem’ voor Gelderland kunnen verbeteren. Dit gaat over de verbinding van de boeren en tuinders met bijvoorbeeld kennisinstellingen of innovatie-adviseurs.

Stap naar de praktijk

Veel van de ontwikkelde en succesvol gebleken innovaties zijn echter niet automatisch bekend bij boeren en tuinders. Dit komt vaak doordat de kennis en informatie over de vernieuwingen vaak te aanbodgericht is. Hierin valt winst te behalen door agrarische ondernemers bij de kennis- en innovatie-initiatieven te betrekken. 1 van de aanbevelingen van het rapport is dan ook om zogenoemde innovatiemakelaars aan te stellen die individuele boeren inspireren, ondersteunen bij én verbinden met innovaties.

Vervolgacties

De provincie gaat dit rapport bespreken in de diverse netwerkverbanden om te kijken of voor het aanstellen van deze innovatiemakelaars voldoende draagvlak is. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken kunnen we, in de gebieden waar draagvlak is, overgaan tot (tijdelijke) aanstelling van innovatiemakelaars.

Meerdere systemen

Het rapport ‘Op weg naar een effectief agro-innovatie-ecosysteem’ dat bureau Bartels hierover opleverde, concludeert dat er in Gelderland sprake is van agro innovatie ecosystemen op meerdere niveaus. Zo zijn er, naast de Wageningen Universiteit & Research (WUR), ook kennisinstellingen van buiten de provincie van belang voor het functioneren van de Gelderse ecosystemen. Ook zijn er in Gelderland veel netwerkorganisaties, zoals de Innovatie Coöperatie, het Poultry Expertise Center en Greenport Gelderland en veel proeftuinen die een belangrijke rol spelen.