Flexcity

In Gelderland hebben 2 gemeenten afspraken gemaakt met het Rijk om een Hostcity/Flexcity te realiseren: Apeldoorn en Doetinchem.

In januari 2023 sloten deze 2 gemeenten een intentieovereenkomst met het Rijk af. Inmiddels ligt er voor beide gemeenten een samenwerkingsovereenkomst. Naast deze 2 Gelderse gemeenten maakten nog 3 gemeenten in Nederland afspraken met het Rijk om een Hostcity/Flexcity te realiseren. Deze gemeenten ontvangen een financiële bijdrage en een stimulans voor het bouwen van modulaire woningen. Daarmee helpen ze de eigen stedelijke ontwikkeling en die van andere gemeenten. Het ministerie van BZK is nog op zoek naar 2 tot 3 locaties/gemeenten.

Fysieke herplaatsingsgarantie

Flexwoningen worden in de regel geplaatst voor een periode van 10 tot 15 jaar. Daarna moet de eigenaar op zoek naar een nieuwe locatie en/of eigenaar. Omdat in die periode de investering niet kan worden terugverdiend, wil het Rijk corporaties tegemoet komen. Hiervoor is de fysieke herplaatsingsgarantie in het leven geroepen.

Hostcity/ Flexcity

Of bekijk de afbeelding op volledig formaat (JPG 145 kB)

Met Hostcity/ Flexcity geeft het Rijk invulling aan de zogenoemde fysieke herplaatsingsgarantie. De hostcities/ flexcities zijn locaties waar flexwoningen naar toe kunnen als deze niet elders kunnen worden herplaatst. 

Hoe werkt dat? Met de fysieke herplaatsingsgarantie neemt de kans toe dat de flexwoning een tweede en mogelijk een derde locatie krijgt. De woningcorporatie moet daarbij eerst kijken of de woning herplaatst kan worden in de regio van de woningcorporatie. Wanneer dat niet mogelijk is, en het ook niet in een andere regio of in de provincie kan, zorgt het Rijk voor een marktmeester die landelijk de locaties, wensen van gemeenten en beschikbare flexwoningen bij elkaar brengt. Als na deze inspanningsverplichting geen locatie is gevonden, kan onder voorwaarden beroep gedaan worden op de fysieke herplaatsingsgarantie. In dat geval kan de woning worden geplaatst in één van de  Hostcities/ Flexcities. Daarmee wordt het investeringsrisico weggenomen. 

Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwonen

Naast de fysieke herplaatsingsgarantie bestaat er ook de Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF), eerder ook de financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen genoemd.