Wat is flexwonen?

Onder flexwonen verstaan we in Gelderland het wonen in een modulaire en verplaatsbare woning én de (tijdelijke) bewoning van bestaande panden zonder woonfunctie. Beleidsmatig ligt onze focus vooral op de eerste categorie: de modulaire en verplaatsbare snelbouwwoningen.

Focus op modulaire en verplaatsbare snelbouwwoningen

In Gelderland ligt bij flexwonen de focus op modulaire en verplaatsbare snelbouwwoningen.

Tijdelijke locatie

De locatie waarop de woning wordt geplaatst is tijdelijk. De modulaire en verplaatsbare woningen worden voor een bepaalde tijd op een tijdelijke locatie neergezet.

Permanente locatie met tijdelijke invulling

Er kunnen ook tijdelijk modulaire en verplaatsbare woningen worden gerealiseerd op een locatie waar al woningbouw is toegestaan.

Modulair en verplaatsbaar

Het gaat om woningen die zo ontworpen zijn (modulair) dat ze gemakkelijk verplaatst kunnen worden om op een andere plek te worden ingezet. Het gaat alleen om de mogelijkheid en niet om een verplichting om de woningen te verplaatsen.

Beleidskader Flexwonen

De provincie wil meer grip krijgen op het thema flexwonen en ondersteuning bieden bij het invullen van de opgave. Daarom hebben we een beleidskader flexwonen opgesteld. Onderdeel van dit beleidskader is een instrumentenkoffer dat past bij onze rol en mogelijkheden.

Flexwoningen: meer flexibele volkshuisvesting in Gelderland

Voor de provincie Gelderland is er 1 argument belangrijk om voor flexwonen te kiezen: met de inzet van flexibele woningen kan de woningvoorraad meebewegen met de veranderende behoefte. Er is op dit moment veel onzekerheid door hoge migratie, (on)betaalbaarheid van woningvoorraad en het teruglopen van de bouwproductie. Flexwoningen zijn hierbij de flexibele schil. Daardoor kunnen we meebewegen met conjuncturele en demografische ontwikkelingen.

Meer informatie en ondersteuning

Provincie Gelderland kan op verschillende manieren ondersteunen bij jullie flexwoonproject. Neem voor meer informatie per e-mail contact op met het team wonen. Hieronder staan handige links voor meer informatie over regelingen en naar andere instanties.

De bewoners van flexwoningen

Wie zijn nu de bewoners van flexwoningen? Er zijn veel filmpjes hierover te vinden. Hierbij een kleine selectie om een beeld te geven:

Lees meer over flexwonen