Wat is flexwonen?

Onder flexwonen verstaan we in Gelderland het wonen in een conceptuele en verplaatsbare woning én de (tijdelijke) bewoning van bestaande panden zonder woonfunctie.

Twee vormen van flexwonen

Conceptuele en verplaatsbare / losmaakbare woningen(tijdelijke) bewoning bestaande panden zonder woonfunctie

Het karakter van de woning is tijdelijk. Het gaat om woningen die zo ontworpen zijn dat ze gemakkelijk verplaatst kunnen worden om op een andere plek te worden ingezet. Het gaat daarbij om de mogelijkheid en niet om de verplichting om de woningen te verplaatsen. Woonwagens vallen niet onder deze definitie.

Conceptuele en verplaatsbare woningen kunnen voor een bepaalde tijd (vaak maximaal 10 jaar) op een tijdelijke locatie worden neergezet (mogelijk via tijdelijke omgevingsvergunning). 

Conceptuele en verplaatsbare woningen kunnen ook worden gerealiseerd op een locatie waar al woningbouw is toegestaan. De woningen worden in dit geval bijvoorbeeld tijdelijk geplaatst als ‘place making’ om zo het gebied als toekomstige woonwijk op de kaart te zetten.

Het karakter van de bewoning is tijdelijk. Bestaande gebouwen waar in eerste instantie geen woonbestemming op rust kunnen beter worden benut. Het kan daarbij gaan om de transformatie van leegstaande kantoren en schoolgebouwen maar ook om vakantiewoningen die tijdelijk worden bewoond.

In beide gevallen bieden de woningen een tijdelijke oplossing voor een (urgente) woonvraag. Beide type woningen vormen samen een flexibele schil in de volkshuisvesting. Flexwonen kan in principe voor elk type huishoudens een oplossing bieden. De flexibele woning vult het gat voor bewoners totdat een definitieve woning vrij komt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de eerste woning voor nu nog thuis wonende jongeren, scheidingsgevallen, expats, spoedzoekers, urgenten en de opvang van Oekraïners. Flexwonen heeft dus niet als uitsluitende doelstelling om aandachtsgroepen of statushouders te huisvesten. 

Lees meer over flexwonen

Leerkring Flexwonen Platform31 

Ook in 2024 willen we Platform31 een leerkring flexwonen laten organiseren. Er is plaats voor 10 gemeenten die een concreet flexwoonproject in ontwikkeling hebben. Deelname van de corporatie is wenselijk. De leerkring is gratis, maar niet vrijblijvend. Verwachte ureninzet is 4-6 dagdelen. Meer informatie op Platform31

Meer informatie en ondersteuning

De provincie Gelderland kan op verschillende manieren ondersteunen bij jullie flexwoonproject. Neem voor meer informatie per e-mail contact op met het team wonen. Hieronder staan handige links voor meer informatie over regelingen en naar andere instanties.