Voor- en nadelen van beleid op verschillende schaalniveaus

Bekijk de voor- en nadelen van beleid op verschillende schaalniveaus op deze pagina.
Daken van woningen

Voor- en nadelen

 VoordelenNadelen
Gemeentelijk niveauEenduidig en flexibel beleid, hierdoor is handhaving relatief goedkoop en eenvoudig. De gemeente heeft geen invloed op waar er gesplitst wordt, concentratie kan niet verholpen worden. Hiervoor is aanvullend beleid nodig.
 Snel toevoegen van woningen wordt mogelijk gemaakt  
Buurtniveau
Een lokaal probleem kan op lokale schaal worden aangepakt.  
Waterbedeffect. Het reguleren ofwel stimuleren in een bepaalde wijk kan ervoor zorgen dat er meer of minder wordt gesplitst in een andere wijk.
 De gemeente kan veel controle behouden over waar er woningen worden gesplitst.De grenzen van de (leefbaarheids)problematiek komen niet altijd overeen met de grenzen van de buurten; ze zijn redelijk arbitrair.
Pandniveau
De gemeente beoordeelt de splitsing per pand. Hierdoor geeft de gemeente het inzicht in de woningvoorraad en de controle niet uit handen. 
Er moet relatief veel capaciteit ingezet worden om de initiatieven te beoordelen en al dan niet toe te staan. Beleid op dit niveau is dus waarschijnlijk het meest bruikbaar voor gemeenten met een beperkte splitsingsvraag. 
 
Voordelen
Nadelen
Gemeentelijk niveau
Eenduidig en flexibel beleid, hierdoor is handhaving relatief goedkoop en eenvoudig. 
De gemeente heeft geen invloed op waar er gesplitst wordt, concentratie kan niet verholpen worden. Hiervoor is aanvullend beleid nodig.
 
Snel toevoegen van woningen wordt mogelijk gemaakt 
 
Buurtniveau

Een lokaal probleem kan op lokale schaal worden aangepakt.  
Waterbedeffect. Het reguleren ofwel stimuleren in een bepaalde wijk kan ervoor zorgen dat er meer of minder wordt gesplitst in een andere wijk.
 
De gemeente kan veel controle behouden over waar er woningen worden gesplitst.
De grenzen van de (leefbaarheids)problematiek komen niet altijd overeen met de grenzen van de buurten; ze zijn redelijk arbitrair.
Pandniveau

De gemeente beoordeelt de splitsing per pand. Hierdoor geeft de gemeente het inzicht in de woningvoorraad en de controle niet uit handen. 
Er moet relatief veel capaciteit ingezet worden om de initiatieven te beoordelen en al dan niet toe te staan. Beleid op dit niveau is dus waarschijnlijk het meest bruikbaar voor gemeenten met een beperkte splitsingsvraag.