Blog 9: Kronenburg ontwikkelt zich tot Hart van Arnhem Zuid

In Arnhem is het project Kronenburg Vernieuwt volop in uitvoering. Het wordt een gebied waar wonen, ontmoeten en ontspannen samenkomen. Er komen nieuwe woningen en de bestaande wijk wordt verbeterd. De provincie en het Rijk dragen hieraan bij.

Gemeente Arnhem heeft in 2021 de woningbouwimpuls subsidie ontvangen voor het project Kronenburg. Het project maakt de ontwikkeling van ruim 1.000 woningen mogelijk. Naast het Rijk heeft ook de provincie ruim € 1,2 miljoen in dit belangrijke project geïnvesteerd. Ook ondersteunt het versnellingsteam gemeenten bij aanvragen voor Wbi-subsidies. Deze konden tot begin dit jaar worden aangevraagd.

Inmiddels zijn de eerste resultaten van het project Kronenburg Vernieuwt zichtbaar.

Een complexe transformatieopgave 

De vernieuwing van Kronenburg is complex. Het is een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling: een drukbezocht winkelgebied wordt getransformeerd naar een leefbare wijk met ruim 1.000 extra woningen. Hier zijn veel partijen bij betrokken. Er moeten met meerdere grond- en gebouweigenaren afspraken worden gemaakt. Het gaat dan onder andere om de eigenaar van het winkelcentrum, Wereldhave. Die moet op zijn beurt weer afspraken maken met de huurders van de winkels. 

Fasegewijs worden er steeds meer woningbouwplannen opgestart, tot er uiteindelijk een leefbare wijk met ruim 1.000 extra woningen ontstaat.

Overeenkomsten en vergunningen belangrijke mijlpalen

Er is een ontwikkelovereenkomst gesloten met eigenaar van het winkelcentrum, Wereldhave. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van een deel van het winkelgebied, een nieuw entree voor het winkelcentrum en de bouw van 174 woningen. De vergunningen zijn verleend. Het gebied wordt nu bouwrijp gemaakt.

Wereldhave heeft Amvest gecontracteerd voor de bouw van de woningen. Amvest realiseert nog zo’n 500 woningen aan de oostzijde van Kronenburg en de Burgemeester Matsersingel. 

De vergunning voor de realisatie van een leegstaand kantoorpand  aan de Kronenburgersingel naar 102 sociale huurwoningen is verleend. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de transformatie van werk naar toekomstige woonlocaties. 

Kronenburg hart van Arnhem Zuid

De gemeente wil van Kronenburg het hart van Arnhem Zuid maken. Het busstation is al opgeknapt tot een volwaardig openbaar vervoer -knooppunt. Hierdoor blijft Kronenburg nu en in de toekomst goed bereikbaar met het OV. De provincie zorgde voor cofinanciering. Ook is de openbare ruimte opgeknapt, vooruitlopend op de woningbouw. Daarmee verbetert ook de leefbaarheid voor de huidige inwoners.