Blog 4: Mediation bij overeenkomsten en stikstof

Het aantal huurwoningen dat moet worden gerealiseerd in het kader van de Woondeal vormt in knelpunt in de onderhandelingen met projectontwikkelaars.

“Gemeenten moeten nu terugkomen op de afgesproken aantallen sociale huurwoningen. Dit maakt het moeilijker om sluitende grondexploitaties te krijgen.” aldus Lisanne Teunissen. Ook instellingen die sociale huurwoningen verhuren kunnen voor vertraging zorgen in onderhandelingen.  “Mediation door het versnellingsteam is succesvol geweest in het afsluiten van anterieure overeenkomsten”.

Mediators

Mediators die ingezet worden door het versnellingsteam brengen de ruis op de lijn in kaart. “De conclusie is dat iedereen hetzelfde wil, maar het spaak loopt in afstemming, uitwerking en de communicatie.” De mediators analyseren waar het spaak loopt in het onderhandelen en bekijken waar ruimte zit voor compromissen. Daarna wordt in één procedure afgestemd hoe partijen met elkaars belangen omgaan. 

Stikstof

Losstaand van de woondeal hebben gemeenten veel vragen over stikstof, waarbij zij de expertise niet altijd zelf in huis hebben voor antwoorden. Floris Valkenburg, de projectleider: “Je hoeft ook zeker niet alle expertise zelf in huis te hebben, maak vooral gebruik van de specialisten van het versnellingsteam woningbouw”. Hiertoe kijken experts mee hoe initiatieven bijvoorbeeld bij kunnen dragen aan saldering. Vaak kan de gemeente het wel, maar wordt gevraagd om een second opinion. Ook hierbij helpt het versnellingsteam.

Actieplan Wonen

Het Versnellingsteam Woningbouw is onderdeel van het Actieplan Wonen. Samen met onder andere gemeenten, regio's, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zoeken we naar oplossingen voor de woningnood. Dit is een opgave waar niet 1 oplossing voor is. Op verschillende manieren helpen we mee aan versnelling van de woningbouw, meer betaalbare woningen en meer flexibele woonvormen. Met het Actieplan Wonen versnellen we tot en met 2025 de bouw van 40.000 woningen.