Blog 2: Het realiseren van uitvoeringsstrategieën van gemeenten

Gemeenten zien uitdagingen bij het behalen van de doelstellingen uit de Woondeals.

"Eerder hadden gemeenten niet zo'n grote opgave" aldus Claudia Swart, gebiedsontwikkelaar bij het versnellingsteam. "Nu moeten gemeenten ineens heel veel bouwen, omdat ze afspraken hebben gemaakt. Maar ze vragen zich af hoe ze die woningen op tijd kunnen realiseren." Het versnellingsteam kan gemeenten helpen om pijnpunten in het realisatieproces aan te pakken.

Organisatiestructuur met focus

Claudia helpt gemeenten vanuit het versnellingsteam onder andere met het opzetten van uitvoeringsstrategieën. Het kan gaan om een algehele verandering van de organisatiestructuur om te kunnen voldoen aan de grote woningbouwopgaven . Zij zorgt ervoor dat gemeenten prioritering aanbrengen in hun woningbouwopgaven, zodat de juiste kennis aan het roer staat bij het realiseren van de grote projecten: “Senioren laat je de grotere projecten trekken. Kleinere de junioren”. Maar het opzetten van een uitvoeringsstrategie gaat over meer dan het aanbrengen van prioritering. “Bij een uitvoeringsstrategie breng ik focus aan in proces en organisatie. Daarbij gaat het ook om inzicht in de verhouding tussen gemeenteraad en ambtelijk apparaat.” Net zo belangrijk zijn inzichten in persoonlijke vaardigheden/competenties als projectmatig werken en het tonen van besluitvaardigheid, doorzettingskracht, ambtelijk en bestuurlijk lef. 

Implementatie

De uitvoeringsstrategie wordt bezegeld door opzetten van interne gemeentelijke regieteams. Deze teams zien erop toe dat de strategieën ook op juiste manier uitgevoerd worden. Door deze stappen wordt de organisatie efficiënter en effectiever en draagt het bij aan versnellen en realisatie van woningbouw.

Actieplan Wonen

Het Versnellingsteam Woningbouw is onderdeel van het Actieplan Wonen. Samen met onder andere gemeenten, regio's, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zoeken we naar oplossingen voor de woningnood. Dit is een opgave waar niet 1 oplossing voor is. Op verschillende manieren helpen we mee aan versnelling van de woningbouw, meer betaalbare woningen en meer flexibele woonvormen. Met het Actieplan Wonen versnellen we tot en met 2025 de bouw van 40.000 woningen.