Blog 1: Hoe provincie Gelderland de woningbouw versnelt

Gemeenten willen en moeten meer woningen bouwen. Wij helpen daar graag bij. Want ook wij willen dat er in Gelderland sneller meer en betaalbare woningen komen. Floris Valkenburg, projectleider Versnellingsteam Woningbouw, vertelt wat we voor uw gemeente kunnen betekenen.

Samen kijken naar probleem en oplossing

“Gemeenten hebben de leiding bij woningbouw. Veel projecten lopen vertraging op. Vaak zijn projecten complex en gaat het om een combinatie van knelpunten. We kijken samen per project waar het probleem zit en hoe we dat kunnen oplossen. Vertrouwen, samenwerken en een open blik zijn wat mij betreft super belangrijk. Een frisse blik helpt om de situatie helder te krijgen. Vaak kan de gemeente daarna weer verder.”

Kennis en kunde

“Misschien wel de belangrijkste oorzaak van vertraging: gebrek aan mensen. En dus aan kennis en kunde. Begrijpelijk, want gemeenten moesten bezuinigen omdat ze steeds meer taken kregen van het Rijk. Bezuinigen op woningbouw was logisch, want door de crisis van 2008 werd er weinig gebouwd. Soms ontbreekt kennis omdat een gemeente weinig ervaring heeft met grote woningbouwprojecten. We bieden dan bijvoorbeeld een procesmanager aan, die de projectleider helpt. Omdat problemen dan op tijd worden gezien en opgelost, gaan projecten sneller. We hielpen al bij veel projecten. Daardoor hebben we kennis in huis en kunnen we veel vragen beantwoorden. Soms wil een gemeente opnieuw onderhandelen over het contract met een ontwikkelaar. Bijvoorbeeld omdat het Rijk inmiddels vraagt om meer betaalbare woningen. Ook daarbij kunnen we helpen. We leveren ook mensen. Omdat we meer gemeenten helpen bij een tekort, kunnen we dat snel doen. Zelfs een heel projectteam als dat nodig is. Een oplossing voor de langere termijn is jonge mensen aannemen en opleiden. Dit traineeship hebben we opgezet met Werken in Gelderland.

Helpen kiezen

“Soms heeft een gemeente zo veel projecten, dat medewerkers en politici niet weten waar ze moeten beginnen. Een gemeenteraad wil soms ook veel doelen halen. Hoe mooi die ook zijn, door keuzes maken bereik je vaak meer. Wij kunnen een uitvoeringsstrategie maken: welke projecten zijn er en hoe en in welke volgorde kan deze gemeente die de komende jaren het best uitvoeren? 

Medewerkers kunnen hun tijd maar 1 keer gebruiken. Het helpt als ze weten wat eerst moet en dat ze eerst projecten doen die verder kunnen. We denken mee over een handige strategie en helpen bepalen wat een gemeente het belangrijkst vindt. Uiteindelijk maakt de gemeente de keuzes.”

Hulp bij aanvragen voor subsidie

“Ook gebrek aan geld vertraagt. Wij bieden verschillende subsidies, bijvoorbeeld om mensen in te huren. Dat wij op die manier laten zien dat we achter een project staan, helpt ook. Dat geeft de gemeenteraad of het Rijk vertrouwen ook te investeren. Ook het Rijk heeft subsidies om woningen betaalbaar te houden en sneller te bouwen. En ze bieden geld via de Woningbouwimpuls (WBI). Wij helpen gemeenten met een expert die kijkt of het project dat de gemeente wil indienen, een goede kans maakt. Zo nee, dan kan de tijd die een aanvraag kost veel beter worden gebruikt voor iets anders. Zo ja, dan helpt de expert om een kansrijke aanvraag in te dienen. 

Stel uw vraag

“We helpen vooral bij grote projecten vanaf 100 woningen. Maar we willen ook kleinere gemeenten helpen die vooral kleinere projecten doen. Want ook die kunnen complex zijn. Daarom kan elke projectleider bij onze experts terecht met korte vragen.”

Gemeente houdt de leiding

“Wij ondersteunen en denken mee, maar de gemeente houdt de regie. Mensen die wij leveren, werken in opdracht van de gemeente. Die kosten neemt de gemeente over. Als we een gemeente helpen, blijven we betrokken. We vragen geregeld hoe we nog meer kunnen ondersteunen. Vaak zijn dat goednieuwsgesprekken, dat is natuurlijk ook fijn. Het belangrijkste is dat we samen aan hetzelfde doel werken: meer en betaalbare woningen in Gelderland.”

Neem contact op

Kunnen we uw gemeente helpen? Neem vooral contact op. Dan kijken we samen wat er nodig is en wat wij kunnen bieden.

Actieplan Wonen

Het Versnellingsteam Woningbouw is onderdeel van het Actieplan Wonen. Samen met onder andere gemeenten, regio's, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zoeken we naar oplossingen voor de woningnood. Dit is een opgave waar niet 1 oplossing voor is. Op verschillende manieren helpen we mee aan versnelling van de woningbouw, meer betaalbare woningen en meer flexibele woonvormen. Met het Actieplan Wonen versnellen we tot en met 2025 de bouw van 40.000 woningen.