Verhuisvergoeding huurwoning

Wilt u verhuizen van een grote huurwoning naar een kleinere huurwoning? Dan kunt u (vóórdat u verhuist) subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Inwoners van 55 jaar of ouder die een huurovereenkomst hebben met een woningcorporatie kunnen deze subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Provincie Gelderland wil de doorstroom op de woningmarkt stimuleren. Huurt u in Gelderland een grote woning van een woningbouwcorporatie en gaat u verhuizen naar een kleinere huurwoning? Dan is er een verhuisvergoeding mogelijk. 

U kunt deze subsidie aanvragen als de huurwoning die vrijkomt:

 • staat in de provincie Gelderland;
 • eigendom is van een woningcorporatie met huizenbezit in Gelderland;
 • beschikbaar blijft als huurwoning voor de woningcorporatie;
 • tenminste 3 slaapkamers heeft;
 • tenminste 65 m2 bruto vloeroppervlakte heeft.

De woning waarnaar u verhuist, moet voldoen aan de volgende criteria:

 • het is een huurwoning;
 • de woning heeft maximaal 2 slaapkamers;
 • de woning is op lange termijn geschikt voor senioren;
 • het huurcontract staat op naam van de subsidieaanvrager.

Daarnaast is het nodig dat:

 • bij het proces rondom de verhuizing een verhuiscoach betrokken is;
 • tenminste 1 lid van uw huishouden 55 jaar is;
 • u tenminste 1 jaar in de vrijkomende woning heeft gewoond;
 • u bij uw aanvraag verklaringen van de verhuiscoach en de woningcorporatie meestuurt;
 • u de aanvraag voor subsidie indient vóórdat u verhuist. Alleen als u tussen 1 november 2021 en 10 januari 2022 bent verhuisd, kunt u met terugwerkende kracht een aanvraag indienen. In alle andere gevallen dient de subsidieaanvraag plaats te vinden voor de verhuizing.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, Paragraaf 2.25 Verhuisvergoeding huurwoning

De subsidie bedraagt € 2.000 en is een vast bedrag.

Direct verder

Subsidie aanvragen

Voordat u deze subsidie kunt aanvragen, moet u altijd eerst contact hebben gehad met 1 van de verhuiscoaches uit dit overzicht. U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Verhuisvergoeding huurwoning'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Vraag uw woningcorporatie en verhuiscoach om 2 documenten in te vullen en te ondertekenen (onder het kopje Downloads en links): 

 • Verklaring van de woningcorporatie
 • Verklaring van de verhuiscoach

Bent u tussen 1 november 2021 en 10 januari 2022 al in contact geweest met een verhuiscoach en wilt u gebruik maken van de regeling? Dan kunt u met terugwerkende kracht een subsidieaanvraag indienen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond. Bij een deel van de subsidieontvangers controleren we via een steekproef of de subsidie terecht is ontvangen.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.