Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op. Elke vier jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van Gelderland de statenleden. In het stateninformatiesysteem vindt u informatie over de vergaderingen.

Werkzaamheden Statenleden

De Statenleden zijn geen fulltime politici. Ze combineren hun politieke werk meestal met een baan. Provinciale Staten vergaderen ongeveer 8 tot 9 keer per jaar op een woensdag. Zij bereiden de Statenvergaderingen voor in de Statencommissies. Provinciale Staten tellen 55 leden, verdeeld over de onderstaande 11 fracties. Klik voor de contactgegevens van fractieleden op het logo van de betreffende fractie.

Volg Provinciale Staten

De maandelijkse vergadering is te volgen en terug te kijken via Statenlive. Volg de Staten op Twitter via @psprovgld en #psprovgld.

Presidium en Rekeningcommissie

De Presidium vergadert elke maand op woensdag van 8.30 tot 9.30 uur, voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten. Deze commissie regelt onder andere de werkzaamheden van Provinciale Staten en adviseert de Statencommissies over hun werkzaamheden.

De Rekeningcommissie brengt advies uit aan Provinciale Staten over de jaarrekening en bereidt de behandeling van de jaarrekening en/of andere stukken met een overwegend financieel karakter voor. Deze commissie komt enkele malen per jaar bijeen.