Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op. Elke 4 jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van Gelderland de statenleden. In het stateninformatiesysteem vindt u informatie over de vergaderingen.

Werkzaamheden Statenleden

De Statenleden zijn geen fulltime politici. Ze combineren hun politieke werk meestal met een baan. Provinciale Staten (PS) vergaderen ongeveer 2 keer per maand tijdens de Statendag. De ochtend van de Statendag gebruiken PS om besluiten voor te bereiden. De dag sluit om 15.00 uur met een Statenvergadering.

PS tellen 55 leden, verdeeld over de 12 fracties onderaan deze pagina. Klik voor de contactgegevens van fractieleden op het logo van de betreffende fractie.

Volg Provinciale Staten

De vergaderingen kunt u volgen en terugluisteren of -kijken via Statenlive. Volg Provinciale Staten op Twitter via @psprovgld en #psprovgld.

Presidium en Agendacommissie

Het Presidium vergadert elke Statendag van 8.30 tot 9.30 uur. Het Presidium bestaat uit de voorzitters van de fracties. Zij maken afspraken over bijvoorbeeld de volgorde van de agendapunten en de duur van de vergadering.

De Agendacommissie vergadert elke Statendag na de ochtendbijeenkomsten. De Agendacommissie bepaalt de invulling van de agenda voor de eerstvolgende Statendag.