Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op. Elke vier jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van Gelderland de statenleden. In het stateninformatiesysteem vindt u informatie over de vergaderingen.

De Statenleden zijn geen fulltime politici. Ze combineren hun politieke werk meestal met een baan. Provinciale Staten vergaderen ongeveer 8 tot 9 keer per jaar op een woensdag. Zij bereiden de Statenvergaderingen voor in de Statencommissies. Provinciale Staten tellen 55 leden, verdeeld over de onderstaande 11 fracties. Klik voor de contactgegevens van fractieleden op het logo van de betreffende fractie.