Achtergrond railterminal

Het rivierengebied in Gelderland, tussen Gorinchem en Nijmegen, is dé verbinding voor goederenvervoer van Rotterdam naar Duitsland en Italië (Genua).
RTG impressie

Via deze Gelderse Corridor rijden per jaar duizenden vrachtwagens via de A15 Duitsland in en veel schepen transporteren goederen over de Waal. Ook de North Sea Baltic Corridor is een belangrijke railverbinding voor de Betuweroute. Voor het beter benutten van de Betuweroute richt Provincie Gelderland zich op de ontwikkeling van de Railterminal Gelderland (RTG) bij Valburg.

 

Railterminal Gelderland levert bijdrage aan CO2-reductie

Goederenvervoer over het spoor is milieuvriendelijker dan over de weg. Hiermee leveren we een bijdrage aan de CO2-reductie uit de klimaatdoelen van Parijs en sluiten we direct aan bij Europees beleid.

Onderzoeksbureau Panteia heeft voor een groot aantal herkomst-en bestemmingscombinaties ingeschat wat de gemiddelde besparing is (PDF 3 MB): 67% op de CO2-uitstoot die nu met het verkeer over de weg gemoeid gaat. Als de terminal doorgroeit naar haar maximale capaciteit van 90.000 laadeenheden per jaar, verwachten wij een reductie van 50 kiloton per jaar. Dit is substantieel te noemen. Het totale goederenvervoer over de weg in Gelderland is goed voor 929 kiloton. In totaal kan met de Railterminal Gelderland dus 5% van CO2-uitstoot van het goederenwegvervoer in Gelderland worden bespaard doordat voor vervoer per trein minder fossiele brandstof nodig is. Dit betekent dat er ook minder stikstof en milieuverontreinigende stoffen worden uitgestoten dan met vervoer over de weg.

Duurzame investering in de toekomst

De Railterminal Gelderland is een investering in de toekomst. Met de drukte op de weg, het invoeren van een kilometerheffing voor vrachtwagens en de afname van het aantal chauffeurs, is goederenvervoer over het spoor een belangrijk alternatief. Ook op de railterminal zelf is duurzaamheid een belangrijk thema. De kranen worden elektrisch aangedreven en de treinen komen ‘zeilend’ binnen (op hun eigen uitrolsnelheid zodat er geen diesellocomotieven nodig zijn om de treinen de railterminal op te trekken). Tot slot maakt de komst van de railterminal de provincie nog aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe (Europese) bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid in heel Gelderland.

Veelgestelde vragen