Vraag en antwoord - Verkeer

Bekijk de vragen en antwoorden.

Verkeer

Uit de verkeerscijfers blijkt dat er meer verkeer gaat rijden in de toekomst, ook zonder aanleg van het nieuwe tracé. Krimp van de bevolking in de Achterhoek betekent niet automatisch dat er minder verkeer gaat rijden. Door afname van het aantal voorzieningen, wordt de afstand tot de overblijvende voorzieningen groter. Dit leidt tot meer verkeer. Door het realiseren van de Schakel Achterhoek-A1 zorgen we er juist voor dat de Achterhoek goed bereikbaar blijft en dat mensen en bedrijven zich er willen en kunnen vestigen. We proberen daarnaast het doorgaand verkeer meer te bundelen op de provinciale wegen die daarvoor zijn ingericht. Dat betekent dat er ook deels minder verkeer is op andere wegen.

Om de doorstroming en veiligheid op de provinciale weg te bevorderen worden zo min mogelijk aansluitingen op de provinciale weg gemaakt. Om woningen en bedrijven te ontsluiten leggen we daar parallelwegen aan. Deze parallelwegen sluiten we vervolgens met enkele kruispunten aan op de provinciale weg.

Voor doorgaand verkeer wordt het aantrekkelijker om de nieuwe provinciale weg langs de Kwinkweerd te volgen in plaats van de Ampsenseweg. Op de provinciale weg kan men straks 80 kilometer per uur rijden (nu 50 kilometer per uur), op de Ampsenseweg 60 kilometer per uur. Om de Ampsenseweg te bereiken moet het verkeer straks op het stationsgebied via een kruispunt de provinciale weg verlaten om naar de spoorwegovergang richting Ampsenseweg te kunnen. Het is voor doorgaand verkeer dan logischer om rechtdoor langs de Kwinkweerd te rijden.

Binnen het kader van dit project verwachten we geen aanpassingen aan de Ampsenseweg. Of dit in een later stadium alsnog nodig is, bepaalt gemeente Lochem als wegbeheerder van de Ampenseweg.

Overige vraag en antwoord

Contact

Staat uw vraag niet tussen de vragen uit vraag en antwoord? Neem contact met ons op e-mail of telefonisch op 026 359 8117.