Planning N346 Schakel Achterhoek-A1

Bekijk de planning in onderstaande overzicht.

Overzicht van de planning

Jaar Activiteit

1e helft 2023

 Werkzaamheden BAM onder andere: 

 • verwijderen bomen en beplanting
 • start werkzaamheden spoorviaduct Rengersweg
 • start werkzaamheden tracé Kwinkweerd
 • start werkzaamheden stationsgebied 
 • aanbrengen damwanden voor brug Twentekanaal 

2e helft 2023

Aanlegwerkzaamheden onder andere:

 • kruispunt Rengersweg/Kwinkweerd
 • aanleg tracé Kwinkweerd
 • start aanleg stationsgebied en tracé Goorseweg
 • voorbereiding bouw brug Twentekanaal

2024

Aanlegwerkzaamheden onder andere:

 • aanleg stationsomgeving,
 • aanleg tracé Goorseweg
 • bouw brug over het Twentekanaal 
 • beplantingswerkzaamheden

2025

Afronding werkzaamheden en openstelling provinciale weg 

BouwApp

Met de BouwApp van de aannemer kunnen belangstellenden op de hoogte blijven van de werkzaamheden, de planning en de te verwachten hinder. Deze app is gratis en eenvoudig te downloaden in de Appstore of GooglePlay onder ‘Bouwapp’. Selecteer daarin N346 Schakel Achterhoek – A1.