Het project

Bij Lochem ontbreekt een doorgaande route. Terwijl deze erg belangrijk is voor het regionale verkeer tussen de A1 en de Achterhoek. We leggen daarom een nieuwe provinciale weg aan: de N346 Schakel Achterhoek-A1.

Deze nieuwe doorgaande weg is de ontbrekende schakel in ons provinciale wegennet. Dit moet zorgen voor goede bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit binnen de omgeving. 

Over deze nieuwe rondweg

Inpassingsplan

Om de rondweg te kunnen aanleggen is een ruimtelijk besluit nodig. Hiervoor stelden Provinciale Staten op 19 december 2018 het provinciaal inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 vast. Op 11 september 2019 verklaarde de Raad van State alle beroepen ongegrond. Daarmee is het inpassingsplan onherroepelijk geworden. Dit inpassingsplan maakt de aanleg van de weg, inclusief een nieuwe brug over het Twentekanaal, planologisch mogelijk.

Een inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan van de gemeente. In zo’n plan staat welke functies op een bepaalde locatie wel of niet zijn toegestaan.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief Schakel Achterhoek-A1. Dan blijft u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen.