Het project

Bij Lochem ontbreekt een doorgaande route. Terwijl deze erg belangrijk is voor het regionale verkeer tussen de A1 en de Achterhoek. We leggen daarom een nieuwe provinciale weg aan: de N346 Schakel Achterhoek-A1.
Het project

Deze nieuwe doorgaande weg is de ontbrekende schakel in ons provinciale wegennet. Dit moet zorgen voor goede bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit binnen de omgeving. 

Over deze nieuwe rondweg

De nieuwe rondweg begint op de N332 (Rengersweg) ten noorden van de spoorlijn. Bij het kruispunt gaat de weg linksaf tussen de Kwinkweerd en het spoor. Vervolgens loopt het tracé langs het station en passeert daar met een brug het Twentekanaal en kruist de Goorseweg. Ten zuiden van de Goorseweg maken we een nieuwe provinciale weg. De mooie laanstructuur met circa 100 eiken langs de Goorseweg behouden we zoveel mogelijk. De huidige Goorseweg wordt een parallelweg. De rondweg eindigt op het kruispunt met de Nettelhorsterweg (N825).

Meer informatie

Inpassingsplan

Om de rondweg te kunnen aanleggen is een ruimtelijk besluit nodig. Hiervoor stelden Provinciale Staten op 19 december 2018 het provinciaal inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 vast. Op 11 september 2019 verklaarde de Raad van State alle beroepen ongegrond. Daarmee is het inpassingsplan onherroepelijk geworden. Dit inpassingsplan maakt de aanleg van de weg, inclusief een nieuwe brug over het Twentekanaal, planologisch mogelijk.

Een inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan van de gemeente. In zo’n plan staat welke functies op een bepaalde locatie wel of niet zijn toegestaan.

Hoe nu verder?

Voordat de nieuwe rondweg klaar is, is een aantal stappen nodig, namelijk:

  • Grondaankopen: de weg kunnen we alleen op gronden aanleggen die eigendom zijn van provincie Gelderland. Deze grond is nog niet allemaal in ons bezit. Hierover voeren we gesprekken met grondeigenaren.
  • Doorlopen van de aanbesteding en het gunnen van het werk aan een aannemer
  • Uitvoering: Na gunning van het werk start de uitvoering. De openstelling van de weg is in 2025.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief Schakel Achterhoek-A1. Dan blijft u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen.