N308: Aansluiting H2O/Wezep op de A28

We werken aan een nieuwe aansluiting van Wezep en het bedrijvenpark H2O op de A28. Dit doen we samen met gemeente Oldebroek en bedrijvenpark H2O. Momenteel voeren we werkzaamheden uit. In 2024 is naar verwachting de nieuwe aansluiting op de A28 gereed.
Laatst gewijzigd op: 12-september-2023

Vanaf maandag 17 juli 2023 starten we met de volgende fase van de werkzaamheden. Tijdens deze fase sluiten we de Voskuilerdijk af voor doorgaand verkeer.

 

Planning en bereikbaarheid

Afsluiting Voskuilerdijk Vanaf 17 juli 2023 07.00 uur sluiten wij de Voskuilerdijk af voor alle weggebruikers. Tijdens de afsluiting leiden we gemotoriseerd verkeer en fietsers om via de Middeldijk. De omleiding wordt ter plaatse met borden aangegeven. 
Rotonde Rondweg/Duurzaamheidsstraat Vanaf maandag 4 september is de rotonde Rondweg/Duurzaamheidsstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer leiden we om via de Rondweg, Zuiderzeestraatweg en Duurzaamheidsstraat. Dit staat ter plaatse met borden aangegeven. Fietsers worden langs het werk geleid. Deze werkzaamheden duren ongeveer 6 weken.
Op- en afritten knooppunt HattemerbroekVanaf 20 september tot en met 30 september sluiten we een aantal op- en afritten bij knooppunt Hattemerbroek. Om het verkeer op een veilige manier de snelweg A28 op en af te laten rijden, is het nodig de locatie van de in- en uitvoegstrook van de A28 van en naar het knooppunt Hattemerbroek te verplaatsen. We leiden het verkeer om via aansluiting Zwolle-Zuid (18) en de A28 richting Amersfoort of via de klaverbladen van knooppunt Hattemerbroek
Afsluiting Voskuilerdijk 
Vanaf 17 juli 2023 07.00 uur sluiten wij de Voskuilerdijk af voor alle weggebruikers. Tijdens de afsluiting leiden we gemotoriseerd verkeer en fietsers om via de Middeldijk. De omleiding wordt ter plaatse met borden aangegeven. 
Rotonde Rondweg/Duurzaamheidsstraat 
Vanaf maandag 4 september is de rotonde Rondweg/Duurzaamheidsstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer leiden we om via de Rondweg, Zuiderzeestraatweg en Duurzaamheidsstraat. Dit staat ter plaatse met borden aangegeven. Fietsers worden langs het werk geleid. Deze werkzaamheden duren ongeveer 6 weken.
Op- en afritten knooppunt Hattemerbroek
Vanaf 20 september tot en met 30 september sluiten we een aantal op- en afritten bij knooppunt Hattemerbroek. Om het verkeer op een veilige manier de snelweg A28 op en af te laten rijden, is het nodig de locatie van de in- en uitvoegstrook van de A28 van en naar het knooppunt Hattemerbroek te verplaatsen. We leiden het verkeer om via aansluiting Zwolle-Zuid (18) en de A28 richting Amersfoort of via de klaverbladen van knooppunt Hattemerbroek

Om de duur van de afsluiting en omleiding van het viaduct Voskuilerdijk zo kort mogelijk te houden, geeft de aannemer prioriteit aan de bouw van het nieuwe viaduct. Naar verwachting kunnen fietsers eind 2023 weer gebruik maken van een fietsverbinding over het nieuwe viaduct. Autoverkeer kan vanaf eind april 2024 gebruik maken van het nieuwe viaduct. Deze planning is nog wel afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de weersomstandigheden. 

Wegwerkzaamheden Rijkswaterstaat aan A28 

De werkzaamheden bij knooppunt Hattemerbroek vinden gelijktijdig plaats met werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de A28.  Bekijk meer informatie over de werkzaamheden van RWS.  
  
We werken samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Er worden aan verschillende wegen in de regio werkzaamheden uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden is het soms nodig om (snel)wegen af te sluiten. We stemmen werkzaamheden, afsluitingen en omleidingsroutes nauwkeurig af met gemeenten en Rijkswaterstaat. 

Werkzaamheden

We voeren onder andere werkzaamheden uit voor de sloop van het oude viaduct en leggen de basis voor de nieuwe viaducten. Ook voeren we werkzaamheden uit aan de nieuwe toe- en afritten en aan de zogeheten keermuur. Op de A28 blijft bij het nieuwe viaduct tijdelijk sprake van een snelheidsbeperking van 90 km/uur. De Voskuilerdijk is afgesloten gedurende deze fase. Dit veroorzaakt mogelijk hinder voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. 

Op de hoogte blijven?

In de BouwApp plaatst de aannemer updates over onder andere wegafsluitingen en omleidingen. Ook delen ze via deze app de laatste informatie over de voortgang van de werkzaamheden.
Wilt u ook op de hoogte blijven? Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows). De app kunt u herkennen aan het symbool van een gele bouwhelm. Of scan de QR-code om direct de BouwApp te downloaden. 

QR-code BouwApp rechtstreeks.png

App gedownload? Volg dan eenmalig onderstaande stappen:

  1. Ga naar ‘Ontdek’
  2. Zoek op ‘Wezep/H2O’
  3. Selecteer het project (Nieuwe aansluiting Wezep/H2O op de A28)
  4. Klik op ‘Volgen'
     

Nieuwsbrieven

We houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Daarom versturen we nieuwsbrieven. Lees de laatste hier terug of meld u aan voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Veiliger verkeer in woonkern Wezep

Verkeer richting het bedrijvenpark rijdt nu door het dorp. Een nieuwe, directe aansluiting op de A28 betekent ook dat er veel minder verkeer door Wezep rijdt. De verkeersdrukte op de Zuiderzeestraatweg en Rondweg in Wezep neemt dan af. Op deze wegen wordt het dan veiliger, vooral ook voor fietsers. Zij komen dan minder vrachtverkeer tegen. In de woonomgeving verbetert de luchtkwaliteit, doordat er minder fijnstof van het vrachtverkeer in de lucht komt.

A28—Wezep beter bereikbaar

Bij de bestaande aansluiting Wezep op de snelweg A28 zijn problemen met verkeersdoorstroming. De komende jaren neemt het verkeer op de toegangswegen toe. Een goede doorstroming van het verkeer is voor de economie heel belangrijk. Als het vrachtverkeer op de A28 beter kan doorrijden, wordt het ook minder druk op omliggende lokale wegen. DaaromOnder andere hierom is besloten een nieuwe aansluiting Wezep/H2O aan te leggen ter hoogte van de Voskuilerdijk. Het bedrijvenpark H2O krijgt dan een rechtstreekse ontsluiting op de A28. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van dit bedrijvenpark H2O aan de zuidzijde van de A28.
 

Over de nieuwe aansluiting van Wezep en bedrijvenpark H2O op de A28

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.