Hoe voorkomen we een tragedie in de buitenruimte?

In buitenruimte ligt een tragedie in het verschiet Als we vergeten de kansen te aanschouwen Een overvloed aan leegte, onbenut en verlaten, Niet samen durven werken, uit gebrek aan vertrouwen

Dit is de eerste strofe van de ballade die ik ChatGPT vroeg te schrijven nadat ik mijn zorgen over de buitenruimte er had uitgestort. Ik vertelde ChatGPT over ‘de tragedie van de meent’. Vroeger graasden op dat gezamenlijke land de koeien van de boeren. Alle boeren dachten: daar kan er best nog eentje bij, kost me toch niks. Waardoor uiteindelijk het land uitgeput raakte. Rationeel gedrag van individuen levert dus niet het beste op voor de gemeenschap.

Met de buitenruimte is het eigenlijk omgekeerd, maar net zo erg. Want ik zie veel sportparken, speeltuinen en veldjes waar helemaal níemand bezig is, omdat mensen zich verstoppen in hun privéruimte. Daarom moeten we het gebruik stimuleren, prikkels bedenken. Nu gebeurt dat gelukkig op veel plaatsen in Gelderland wel. Neem de pumptrackbanen die zijn aangelegd, onder andere in Wijchen. Een van mijn favoriete Buitenkansen. Een groot succes bij de opening. Maar hoe weet je nu of je níeuwe mensen aan het bewegen hebt gekregen met zo’n baan? Heb je niet gewoon de kinderen die eerst op de straat fietsten, 100 meter verder naar de pumptrackbaan verplaatst? Dat is een van de vragen waar ik onderzoek naar doe: wat zijn de opbrengsten van sport en bewegen? 

Laat het onderzoek spreken met veel geluid,
Onthullen de schatten die deze ruimte bevat,
Verbinding, vreugde, een gedeeld besluit,
Waarde die we nog niet helemaal hebben gevat.

Over onderzoek in de buitenruimte wordt ChatGPT al een beetje vager in het woordgebruik. Niet gek, want onderzoek doen naar de maatschappelijke en sociale effecten van sport en bewegen is een uitdaging. Je kunt puur tellen: hoeveel mensen doen er mee? Maar dan meet je niet het plezier en de sociale interactie. Je kunt ook alleen kwalitatief onderzoek doen: achteraf interviews houden. Meestal komt er dan uit dat iedereen het ontzettend leuk vond, maar heb je geen goed beeld van wat het aan de maatschappij bijdraagt. 

Daarom is er nu de Sport & Bewegen Impactwijzer. Een handige tool die je helpt in beeld te brengen wat jouw project, evenement of buitenruimte oplevert. De Impactwijzer vat eigenlijk mijn zoektocht als onderzoeker samen. Na jaren ervaring hebben we een manier ontwikkeld om de niet-financiële opbrengsten te meten. Maar die is nog lang niet af, en in mijn eentje ga ik dat ook niet redden, zelfs niet als ik tot mijn pensioen keihard doorwerk. Dus dachten Kenniscentrum Sport & Bewegen en wij van de HAN: met de online tool kunnen we ervoor zorgen dat meer onderzoekers en organisatoren deze werkwijze gaan gebruiken. Zo krijgen we een beter beeld van de impact van sport & bewegen, én kunnen we leren van elkaars ervaringen. Daarmee kunnen we de werkwijze verbeteren. Want onderzoek is nooit helemaal perfect.

 

Op 26 juni vertel ik je er graag meer over tijdens een webinar. We laten de Impactwijzer zien en vertellen wat je ermee kunt. Want ook als je niet alle vier de stappen zet, heb je wat aan de Impactwijzer. En wij zijn nieuwsgierig naar de opbrengsten! Daarnaast lichten we een aantal praktijkvoorbeelden uit. Zoals die pumptrack in Wijchen, waar sensoren zijn aangebracht die het gebruik meten. Dat leert ons al veel, bijvoorbeeld dat als het nieuwtje eraf is, extra inspanningen nodig zijn om het gebruik op peil te houden. En ik ga daar interviews doen om te kijken wat daar precies gebeurd is. Aan de hand daarvan kunnen we bedenken hoe we de impact kunnen vergroten. Misschien is het wel een goed idee om buurtsportcoaches introductieworkshops te laten geven aan mensen die nu nog niet zo goed durven. Een beroemde pumptracker uitnodigen kan voor hen juist intimiderend werken.

En daarmee noem ik meteen het laatste deel van mijn pleidooi: de buurtsportcoaches! Zij zijn onmisbaar als hoeders van de Buitenkansen. Zij weten wat er in een buurt leeft, wie er wel of niet meedoen en waar de kansen liggen. Zij gebruiken die Buitenkansen. Dus buurtsportcoach: pak die ruimte, en sla de brug tussen beleid en gebruiker! Vertel de beleidsambtenaren van jouw gemeente waar behoefte aan is, en verleid mensen die niet bewegen om mee te doen. Samen kunnen we ontdekken wat écht werkt!

Dus laat ons samenwerken, met onderzoek als onze gids,
Om de waarde te ontsluiten die verscholen ligt,
De buitenruimte te omarmen, als een lied,
Met kennis als onze kracht, het doel in zicht.

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/sport-bewegen-impactwijzer/