Een team van warmtespecialisten

In 2030 moeten 500.000 Gelderse woningen anders worden verwarmd. In deze lokale warmtetransitie hebben veel gemeenten behoefte aan kennis en praktische ondersteuning. Provincie Gelderland ondersteunt met het Expertteam warmte Gelderse gemeenten van visie tot uitvoering.

Hoe werkt het Expertteam? 

Het Expertteam werkt aan de hand van het Warmtetransitie Werkplan. Hierin staan de drie verschillende fasen van de transitie, waarin een gemeente zich kan bevinden. In elke fase zijn er vijf verschillende thema’s waarop het team advies en ondersteuning biedt:

  • energie- en warmtetechnische aspecten;
  • financieel-economische haalbaarheid;
  • juridisch, planologisch en vergunningen;
  • governance en marktordening;
  • Politieke en bestuurlijke besluitvorming.

Modules voor elke fase van de transitie

Gebruik de modules

Met de modules kunt u aan de slag, maar soms heeft u nog extra vragen of hulp nodig. Het expertteam is beschikbaar om gemeenten te helpen. Neem contact met ons op en dan bekijken we samen hoe we kunnen helpen.

Onafhankelijk advies voor gemeenten

Provincie Gelderland heeft samen met netwerkbedrijf Liander en gemeente Nijmegen het Gelders Expertteam Warmte opgezet. Het Expertteam Warmte wordt gevormd door Royal HaskoningDHV en Fakton Energy. Deze twee partijen bieden gemeenten op verschillende onderwerpen advies, zoals warmtetechnieken, warmtekavels, juridische zaken, business cases, financiering en contractvorming.

Partners

Royal HaskoningDHVFakton EnergyLianderGemeente NijmegenProvincie Gelderland