Een team van warmtespecialisten

In 2030 moeten 500.000 Gelderse woningen anders worden verwarmd. In deze lokale warmtetransitie hebben veel gemeenten behoefte aan kennis en praktische ondersteuning. Provincie Gelderland ondersteunt met het Expertteam warmte Gelderse gemeenten van visie tot uitvoering.
Een team van warmtespecialisten

Provincie Gelderland heeft samen met netwerkbedrijf Liander en gemeente Nijmegen het Gelders Expertteam Warmte opgezet. Dit team van experts ondersteunt Gelderse gemeenten van visie tot uitvoering.

Onafhankelijk advies voor gemeenten

Het Expertteam Warmte wordt gevormd door Royal HaskoningDHV en Fakton Energy. Deze twee partijen bieden gemeenten op verschillende onderwerpen advies, zoals warmtetechnieken, warmtekavels, juridische zaken, business cases, financiering en contractvorming.

Partners

Royal HaskoningDHVFakton EnergyLianderProvincie GelderlandGemeente Nijmegen

Hoe werkt het Expertteam? 

Het Expertteam werkt aan de hand van het Warmtetransitie Werkplan. Hierin staan de drie verschillende fasen van de transitie, waarin een gemeente zich kan bevinden. In elke fase zijn er vijf verschillende thema’s waarop het team advies en ondersteuning biedt:

  • Energie- en warmtetechnische aspecten
  • Financieel-economische haalbaarheid
  • Juridisch, planologisch en vergunningen
  • Governance en marktordening
  • Politieke en bestuurlijke besluitvorming

Heeft u op basis van het werkplan een concrete vraag voor het Expertteam of wilt u een keer met één van de specialisten spreken? Neem dan contact op met het team. Het team doet dan een voorstel hoe ze kunnen ondersteunen. Als u het eens bent met dit voorstel en de provincie ook, gaan het team aan de slag.

Links

Wilt u een keer spreken met één van de specialisten over een mogelijke vraag? Neem dan contact op.