Clean Energy Hubs voor goederenvervoer

Een Clean Energy Hub (CEH) is een tank-, laad- of bunkerstation. De Hub heeft minimaal 2 alternatieve, duurzame energiebronnen en is vooral gericht op zwaar goederenvervoer. De Hub kan ook gericht zijn op andere faciliteiten. Zoals openbaar vervoer, horeca, truckparking en vergaderruimtes.
Clean Energy Hubs voor goederenvervoer
Laatst gewijzigd op: 16-augustus-2022

Terugblik stakeholdersbijeenkomst

Donderdag 7 juli 2022 hebben we 65 enthousiaste bezoekers ontvangen tijdens onze jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst in Utrecht. Onderwerpen waren onder andere de stand van zaken van het programma Clean Energy Hubs, de aanpak van laden voor logistiek op bedrijventerreinen, de kansen voor alternatieve brandstoffen in Clean Energy Hubs, een consortiumaanpak voor Europese financiering van Clean Energy Hubs.  

Lees meer over de stakeholdersbijeenkomst op Actueel.

Dinsdag 13 september excursie naar Rotterdam

Dinsdag 13 september 2022 organiseren we voor de leden van de Learning Community CEH een excursie naar de regio Rotterdam. Organisatoren en tevens gastheren zijn Havenbedrijf Rotterdam en provincie Zuid Holland. Thema’s die ochtend zijn walstroom voor de (binnen)vaart, e-laden voor trucks, truckparkings, verslogistiek en de rol van HBR en de Provincie bij de verduurzaming van transport en logistiek over weg en water. Leden van de Learning community Clean Energy Hubs kunnen zich aanmelden, u ontvangt dan een uitnodiging met een gedetailleerd programma voor die ochtend.

Verduurzamen zwaar goederenvervoer

Clean Energy Hubs zijn er om verduurzaming van zwaar goederenvervoer mogelijk te maken. Een aantal provincies in de Goederenvervoercorridor (routes van Rotterdamse Haven naar Duitsland), het Rijk en havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen hiervoor samen een strategie. Het programma is onderdeel van het programma Goederenvervoercorridors. De acties zijn gericht op wegtransport en binnenvaart. De meest kansrijke brandstoffen voor het zwaardere transport zijn biobrandstoffen, HVO, GTL, CNG en Bio LNG (groen gas), elektra en waterstof.