Clean Energy Hubs voor goederenvervoer

Een Clean Energy Hub (CEH) is een tank-, laad- of bunkerstation. De Hub heeft minimaal 2 alternatieve, duurzame energiebronnen en is vooral gericht op zwaar goederenvervoer. De Hub kan ook gericht zijn op andere faciliteiten. Zoals openbaar vervoer, horeca, truckparking en vergaderruimtes.
Laatst gewijzigd op: 9-maart-2023

Terugblik stakeholdersbijeenkomst

Donderdag 7 juli 2022 hebben we 65 enthousiaste bezoekers ontvangen tijdens onze jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst in Utrecht. Onderwerpen waren onder andere de stand van zaken van het programma Clean Energy Hubs, de aanpak van laden voor logistiek op bedrijventerreinen, de kansen voor alternatieve brandstoffen in Clean Energy Hubs, een consortiumaanpak voor Europese financiering van Clean Energy Hubs.  

Lees meer over de stakeholdersbijeenkomst op Actueel.

Excursie Alphen aan de Rijn

Donderdag 20 april organiseren we voor de leden van de Learning Community CEH excursie naar Alphen aan den Rijn.

Verduurzamen zwaar goederenvervoer

Clean Energy Hubs zijn er om verduurzaming van zwaar goederenvervoer mogelijk te maken. Een aantal provincies in de Goederenvervoercorridor (routes van Rotterdamse Haven naar Duitsland), het Rijk en havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen hiervoor samen een strategie. Het programma is onderdeel van het programma Goederenvervoercorridors. De acties zijn gericht op wegtransport en binnenvaart. De meest kansrijke brandstoffen voor het zwaardere transport zijn biobrandstoffen, HVO, GTL, CNG en Bio LNG (groen gas), elektra en waterstof.

Waar wilt u meer over weten?

Locatietool Clean Energy Hubs

De projectgroep Clean Energy Hubs heeft in samenwerking met Ecorys en Rijkswaterstaat een locatietool ontwikkeld waarmee kansrijke locaties voor duurzame tank- en laadpunten zijn te vinden. Er zijn circa 25 kaartlagen en verschillende functies beschikbaar om locaties te vinden. De locatietool focust op zwaar vervoer over weg en water.