Planning

De routekaart laat zien welke weg we afleggen en welke stappen er nodig zijn om tot een oplossing te komen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren.

Deze routekaart (PDF 3 MB) laat zien welke weg we afleggen en welke stappen er nodig zijn om tot een oplossing te komen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. De afbeelding is aanklikbaar. Het wegvak met een geel kader laat zien met welke stap we bezig zijn. U kunt ook de verhaallijn van de routekaart (PDF 159 kB) lezen.

Planning

  • ontwerp inpassingsplan, milieueffectrapport en ontwerp vergunningen – november 2023
  • zienswijzeperiode – direct aansluitend op de stap hierboven;
  • vastgesteld inpassingsplan (inclusief milieueffectrapport) en vergunningen – medio 2024;
  • schop in de grond: 2025-2026;
  • openstelling weg: 2025-2026.

Deze planning is onder voorbehoud.