Alternatief Bestaande Route (ABR)

In oktober 2020 koos het college van Gedeputeerde Staten het Alternatief Bestaande Route (ABR) om Wageningen beter bereikbaar te maken.

Deze route bestaat uit het aanpassen en uitbreiden van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee. Dit is inclusief een onderdoorgang voor autoverkeer op de Nijenoord Allee onder het kruispunt Nijenoord Allee / Churchillweg zodat fietsers veilig en vlot de Nijenoord Allee over kunnen steken. De keuze voor het ABR is volgens het college de beste afweging tussen bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en milieu. Het ABR zorgt voor een betere doorstroming van de auto en de fiets.

Op de kaart (JPG 88 kB) is het Alternatief Bestaande Route ingetekend. In de legenda is een uitsnede van de onderdoorgang van de Nijenoord Allee / Churchillweg opgenomen. Daarop is te zien dat de Nijenoord Allee onder de Churchillweg doorloopt. Vanuit beide rijbanen van de Churchillweg komt een op-en een afrit die aansluit op de Churchillweg.

Motivatie voor het ABR

Het ABR mét de onderdoorgang voor autoverkeer op de Nijenoord Allee heeft de voorkeur van het college van Gedeputeerde Staten, omdat:

  • de vooraf gestelde bereikbaarheidsdoelen vrijwel allemaal gehaald worden.
  • het uitbreiden van bestaande infrastructuur beter aansluit bij de provinciale beleidskaders dan de aanleg van nieuwe infrastructuur.
  • het ABR de meest duurzame oplossing met de minste impact op landschap en natuur. Hierdoor is deze oplossing juridisch gezien minder complex dan een Campusroute variant.
  • de onderdoorgang op de Nijenoord Allee zorgt voor het behoud van de autobereikbaarheid van de wijken en voorzieningen.

Gemeente Wageningen en Wageningen University and Research staan achter de keuze van het ABR. En ook heeft het ABR het breedst mogelijke draagvlak op basis van de adviezen die zijn uitgebracht door verschillende organisaties en klankbordgroep-partijen.

Onderdoorgang auto’s Nijenoord Allee / Churchillweg

Fietsers kunnen de Nijenoord Allee ter hoogte van de Churchillweg lastig oversteken. Door toenemend auto- en fietsverkeer in de toekomst verbetert dit niet. In veel adviezen is aangegeven dat dit probleem opgelost moet worden als onderdeel van het ABR. Door onder het kruispunt Churchillweg-Bornsesteeg een onderdoorgang voor auto’s op de Nijenoord Allee aan te leggen, scheiden we autoverkeer en fietsverkeer van elkaar. Zo verbetert het oversteken van fietsers én het doorstromen van het verkeer. Tegelijkertijd blijven omliggende woonwijken en voorzieningen bereikbaar.