Zitting Raad van State Railterminal Gelderland

Op maandag 28 november 2022 was de zitting bij de Raad van State over het inpassingsplan Railterminal Gelderland en de bijbehorende vergunningen.
raadvanstatesocialmedia.jpg
Gepubliceerd op: 7-december-2022

Daar behandelde de Raad van State de bezwaren die door twee partijen zijn ingediend: de gemeente Overbetuwe en een aantal bezorgde burgers die zich hebben verenigd in de groep ‘Overbetuwe Overbelast’. Tijdens de zitting stelden de rechters vragen aan zowel de bezwaarmakers als aan initiatiefnemer Provincie Gelderland. Die vragen gingen over diverse onderwerpen, zoals geluid, verkeer, stikstof, licht, veiligheid en de landschappelijke inpassing. 

Uitgangspunt van de Raad van State is om binnen zes weken een uitspraak te doen. In dit geval gaven de rechters aan te verwachten dat zij daar meer dan zes weken voor nodig hebben.