Werkgelegenheid in Gelderland groeit flink

De werkgelegenheid in Gelderland groeide tussen 1 april 2022 en 1 april 2023 met 3%. Het aantal banen nam in alle sectoren toe. Daarnaast blijft de groei van het aantal bedrijven in de provincie hoog. Dat blijkt uit de provinciale werkgelegenheidsenquête (PWE) 2023.
Gepubliceerd op: 23-april-2024

Gelderse bedrijven

Veel mensen die eerder in loondienst werkten, zijn zelf een bedrijf begonnen. Deze trend is al een tijd te zien. In de jaren dat het aantal banen afnam, of nauwelijks groeide, steeg het aantal vestigingen met meer dan 2%. Dit zorgt ervoor dat er veel zzp’ers in Gelderland zijn. Maar liefst 72% van de Gelderse bedrijven is een eenmanszaak. 64,9% van de bedrijven valt onder het mkb. Daarnaast telt Gelderland 420 grote bedrijven met ieder meer dan 250 banen. In het totale aanbod van bedrijven is dat 0,2%, maar samen zijn die bedrijven wel goed voor 22,6% van de werkgelegenheid.

Portret Helga Witjes

Gelderland onderneemt

Gelderland is een ondernemende provincie. In april 2023 waren er bijna 225.000 bedrijven; ruim 12.000 meer dan het jaar ervoor. Het aantal banen groeide zelfs met bijna 33.000. Maar de arbeidsmarkt blijft krap: het aantal banen stijgt sneller dan de beroepsbevolking. 

Helga Witjes

Gedeputeerde onderwijs en arbeidsmarkt

Grote en kleine banen 

In de werkgelegenheidsenquête wordt onderscheid gemaakt tussen grote banen (meer dan 12 uur per week) en kleine banen (minder dan 12 uur per week). In 2023 bestaat het grootste deel uit grote banen (79,3%). Het aantal kleine banen is 16,2% en uitzendbanen 4,5%. In de horeca komen de meeste kleine banen voor (42,5%). 

Werkgelegenheid per regio

Als we kijken naar de regio’s, dan is de werkgelegenheid in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen het grootst: de regio was in 2023 goed voor 38% van de Gelderse werkgelegenheid. In vergelijking met 2022 is het aantal banen in deze regio met 3,3% gegroeid. De Stedendriehoek ligt met een groei van 2,4% net wat onder het Gelderse gemiddelde (3,0%). De Achterhoek laat een groei zien van 1,9%, Rivierenland 3,5%, Foodvalley 3,2% en Noord-Veluwe 3,4%.

Meer lezen

Wilt u meer informatie over de provinciale werkgelegenheidsenquête of de resultaten bekijken? U vindt het volledige rapport op onze webpagina.