Wat is het belang van een gezonde bodem voor Natuur en Landbouw?

Gedeputeerde Peter Drenth bracht op 3 september een werkbezoek aan Stichting in Goede Aarde bij Zorgboerderij Slangenburg in Doetinchem. De stichting wil met een nieuwe manier van compost maken en gebruiken, zorgen voor een gezonde bodem.
Mensen kijken naar natuurterrein
Gepubliceerd op: 25-oktober-2022

Stichting in Goede Aarde bestaat uit vier enthousiaste jonge ondernemers. Ze hebben een wetenschappelijke achtergrond op het gebied van duurzaamheid, landbouw, hydrologie en bodemecologie. Met zeven boerenbedrijven uit de buurt onderzoeken zij hoe een gezonde bodem kan bijdragen aan het agrarische bedrijf.


Bodemvoedselweb

Het uitgangspunt is het herstel van het bodemvoedselweb. Dit web bestaat uit grote hoeveelheden ondergrondse micro-organismen die allen een eigen en belangrijke rol vervullen. Door het herstel van het bodemvoedselweb kan de bodem haar functies zoals waterzuivering, vruchtbaarheid, leefgebied voor biodiversiteit en klimaatregulering beter vervullen en kunnen boeren eerder zonder het gebruik van chemische middelen werken.


Compost

Op zorgboerderij De Slangenburg hebben de onderzoekers van Stichting in Goed Aarde een kantoorruimte en grond in gebruik gekregen om daar te werken aan een gezonde bodem. Via eigen gemaakte compost willen ze de biologie (aaltjes, schimmels e.d.) terugbrengen in de bodem. Onderzoeker Ties Temmink: “De prachtige zorgboerderij Slangenburg is voor ons de perfecte omgeving om compost te maken en de zogeheten Dr. Elaine Ingham methode te testen. De boerderij fungeert als kennisbank, mini-lab en broedplaats voor creatieve ideeën.


Proefvelden

Op verschillende proefvelden van agrarische ondernemers hier in de buurt brengen we het bodemleven terug. We monitoren verschillende eigenschappen zoals het bodemleven, de dichtheid, beschikbaarheid van voedingsstoffen, koolstofopslag, doordringbaarheid, de capaciteit om water vast te houden en de plantengroei. Ons doel is om binnen drie jaar een werkende, schaalbare en economisch haalbare methode te ontwikkelen die de landbouwcrises het hoofd kan bieden”.


Uitdaging

Gedeputeerde Peter Drenth: “De bodem is de basis is voor een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Behoud en verbetering van de bodemkwaliteit is van groot belang voor de boer maar tegelijkertijd ook van belang om doelen op het gebied van biodiversiteit, water en klimaatopgaven te realiseren. De uitdaging is om de belangen van de boer en de maatschappij hand in hand te laten gaan”.