Voortgang windpark Echteld Lienden

Gedeputeerde Staten stelden op 23 januari 2024 het voorkeursalternatief voor windpark Echteld Lienden vast. Initiatiefnemer Vattenfall laat nu milieuonderzoeken uitvoeren en werkt aan het definitieve ontwerp en de vergunningaanvraag. We informeren u over de laatste stand van zaken.
Gepubliceerd op: 21-februari-2024

Bekijk turbines in digitaal bezoekerscentrum 

In het voorkeursalternatief koos provincie Gelderland voor 7 windturbines. Om hiermee de regio van zoveel mogelijk energie te voorzien, is uitgegaan van relatief hoge windturbines. Die leveren namelijk meer energie op. Voor de vergunningaanvraag gaat Vattenfall nu uit van een maximale tiphoogte van 255 meter. Welk type windturbine en hoe hoog ze worden, dat weet Vattenfall pas als zij de bouw van de turbines aanbesteden. De geplande posities van de turbines ziet u op de kaart. Maar het is ook te bekijken in het digitaal bezoekerscentrum. Door op de kaart in het midden van de ruimte van het bezoekerscentrum te klikken, kunt u vanaf verschillende locaties ervaren hoe het eruit ziet als de turbines er staan.  

Vergunningsaanvraag eind maart verwacht 

Om een definitief ontwerp van het windpark te maken, voert onderzoeksbureau Witteveen+Bos nu specifieke milieuonderzoeken uit. Op basis van de resultaten maakt Vattenfall een ontwerp, waar naast de windturbines, ook wegen, kabels en opstelplaatsen voor hijskranen in staan. Naar verwachting dient Vattenfall de vergunningaanvraag eind maart 2024 bij ons in. Halverwege dit jaar verwachten wij dan het ontwerp-projectbesluit (de concept vergunning). Dan start een inspraakperiode van zes weken, waarin iedereen reactie mag geven op het plan (een zienswijze kan indienen).  

Inloopbijeenkomsten  

Eind maart 2024 organiseren we samen met de initiatiefnemers inloopbijeenkomsten in de buurt. Om zo alle vragen die er zijn over de laatste ontwikkelingen te kunnen beantwoorden, Tijdens die momenten kunt u ook input meegeven voor het definitieve ontwerp, als het gaat om landschappelijke inpassing, de wegen en locatie van de kabels. We kiezen ervoor om dit keer te werken met inloopbijeenkomsten, om zoveel mogelijk ruimte te bieden voor ieders vragen en input. Als er meer bekend is over de locaties, tijden en het aanmelden, dan delen we die informatie zo snel mogelijk.  

Kaart met turbines

De geplande posities van de turbines ziet u op de kaart. 

Bekijk de uitgebreide update

Dit nieuwsbericht is een samenvatting van een uitgebreid bericht van Initiatiefnemer Vattenfall.