Verwijderen dak schuur Reethsestraat 23

Binnenkort verwijdert de provincie Gelderland de asbestplaten die op het dak liggen van de meest zuidelijke schuur aan Reethsestraat 23.
Luchtfoto van de Reethsestraat 23 met daarop een omcirkelde schuur
Gepubliceerd op: 14-november-2022

Hiermee willen we de risico’s minimaliseren op de verspreiding van asbest door brand of andere calamiteiten. De schuur zelf wordt niet verwijderd en blijft vooralsnog staan totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het Inpassingsplan Railterminal Gelderland.