Verhaal van Gelderland: 4 boeken over de Gelderse geschiedenis

Voor het eerst is de Gelderse geschiedenis beschreven in een compleet overzichtswerk: op 10 november verscheen het Verhaal van Gelderland. De nieuwe 4-delige boekenreeks werd gepresenteerd in het Huis der Provincie.
John Berends krijgt de vier boeken overhandigt door Dolly Verhoeven
Gepubliceerd op: 11-november-2022

Overhandiging 1e exemplaar

Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse Geschiedenis en hoofdredacteur, reikte het 1e exemplaar uit aan Commissaris van de Koning: John Berends. De 4 boeken vormen samen een compleet en rijk geïllustreerd overzicht van de geschiedenis van Gelderland.

Een rijk geïllustreerd overzichtswerk

Het Verhaal van Gelderland beschrijft in 4 boeken het verloop van de Gelderse geschiedenis. Elk deel is ruim voorzien van illustraties en kaarten. De boeken behandelen de grote lijnen van de Gelderse geschiedenis, vanaf de prehistorie tot 2020. Maar de boeken gaan ook in op de vele regionale verschillen en lokale eigenaardigheden.

John Berends

Trots op dit werk

Het is toch wel heel bijzonder dat we als provincie zo’n mooi overzichtswerk hebben over de Gelderse geschiedenis.

John Berends

Commissaris van de Koning

Deskundigheid uit de hele provincie

Ruim 30 auteurs en redactieleden werkten de afgelopen 3 jaar aan de 4 boeken. Allemaal kenners van de betreffende periode en de Gelderse geschiedenis. Zij kwamen regelmatig bijeen om hun bevindingen rondom thema’s als landschap, religie, economie en de relatie tussen Gelderland en de rest van de wereld met elkaar te bespreken. De auteurs werden daarbij ondersteund door het volledige Gelderse erfgoedveld.

Dolly Verhoeven leunend

Samenwerking met de achterban stond vanaf het begin hoog in ons vaandel

In januari 2019 ondertekenden ruim 100 musea en historische verenigingen een convenant, waarin ze beloofden te helpen met het leveren van informatie en beeldmateriaal. Die belofte hebben ze gehouden! “Niet alleen ontvingen we talrijke tips en verhalen, ook leverden veel partners beeldmateriaal gratis of tegen een zeer gereduceerde vergoeding.”

Dolly Verhoeven

hoogleraar Gelderse Geschiedenis

Bron: Erfgoed Gelderland, Jurjen Poeles

Een provincie gekenmerkt door verschillen

Provincie Gelderland wordt gekenmerkt door regionale verschillen, die vaak hun oorsprong vinden in de ligging en het landschap van de diverse regio’s. Júíst deze verschillen maken de provincie uniek. 

Peter Drenth

Dit maakt Gelderland bijzonder en uniek

Het hertogdom Gelre bestond al uit 4 kwartieren. Dit is tot de dag van vandaag in Gelderland terug te zien en ervaren: in landschap, cultuur en mentaliteit. Dit maakt Gelderland bijzonder en uniek in Nederland. En dat maakt dit overzicht van de Gelderse geschiedenis juist ook zo belangrijk.

Peter Drenth

gedeputeerde Cultuur en Erfgoed

De geschiedenis van de provincie is nu opgeschreven, maar het verhaal van Gelderland wordt al door de hele provincie verteld. De diversiteit van de Gelderse musea is groot. Van de 2e Wereldoorlog tot natuur, van prehistorie tot moderne kunst: over vrijwel elk onderwerp is een museumbezoek mogelijk. Al deze plekken vertellen het verhaal van Gelderland. Erfgoed Gelderland onderzoekt samen met de Gelderse erfgoedorganisaties hoe zij dit verhaal gezamenlijk kunnen presenteren. Zij brengen in kaart wélk stukje van de geschiedenis, wáár wordt verteld. Dat biedt vervolgens nieuwe inzichten en mogelijkheden op het gebied van samenwerking.

4 delen

Verhaal van Gelderland bestaat uit 4 delen:   
Deel 1 - Gelderland voor het Gelderland werd, beschrijft de periode van prehistorie tot 1025; 

Deel 2 – Gelderland als zelfstandig graafschap en hertogdom, gaat over de geschiedenis van 1025 tot 1543;

Deel 3 – Gelderland als Nederlands gewest, over de periode 1543 tot 1795;  

Deel 4 - Gelderland in het Koninkrijk der Nederlanden, over 1795 tot 2020. 

De boeken zijn als set en los verkrijgbaar.

Het Verhaal van Gelderland kwam tot stand in opdracht van en is gefinancierd door provincie Gelderland.