Verdiepend onderzoek handelen commissaris van de Koning

KPMG begint 31 januari 2024 met een verdiepend onderzoek naar het handelen van de commissaris van de Koning John Berends. Dit besloot de Commissie begeleiding onderzoek na ontvangst van de tussenrapportage over de oriënterende onderzoeksfase.
Gepubliceerd op: 1-februari-2024

Het oriënterende onderzoek had als doel om de rapporteerbaarheid en onderzoekbaarheid van de onderzoeksvraag te achterhalen. In de tussenrapportage stelt KPMG vast dat er op dit moment voldoende aanleiding is om over te gaan tot het verdiepende onderzoek. 

Verloop van het onderzoek

Het oriënterende onderzoek was volgens planning eind januari 2024 klaar. Toen had KPMG de tussenrapportage af. Het verdiepende onderzoek duurt naar verwachting 3 maanden. Daarna analyseren de onderzoekers de resultaten. De onderzoeksresultaten nemen ze op in een feitelijke rapportage van de bevindingen. KPMG verwacht het onderzoek in juni 2024 af te ronden. Het is vervolgens aan Provinciale Staten om conclusies aan het onderzoek te verbinden. 

Meer informatie over het onderzoek