Veel belangstelling voor project tegen cybercriminaliteit

42 Gelderse gemeenten deden afgelopen jaar mee aan het cyberchallenge-project Troje. Met dat project willen we het bewustzijn over cybercriminaliteit verhogen en de digitale weerbaarheid bij gemeenten vergroten.
Gepubliceerd op: 5-december-2023

Cyberaanval 

Bij de 42 gemeenten die meededen aan project Troje hebben we gekeken hoe de gemeenten ervoor staan als het gaat om cyberveiligheid. Ook kregen de gemeenten aanbevelingen om hun digitale weerbaarheid te vergroten. Gemeenten Aalten, Doesburg en Arnhem hebben het het best voor elkaar en wonnen een zogenoemde ‘redteaming’. Bij ‘redteaming’ wordt een cyberaanval nagebootst, zodat duidelijk is waar eventuele kwetsbaarheden in de beveiliging zitten. Het doel van redteaming is om digitale weerbaarheid te vergroten. 

Weerbaar tegen criminele activiteiten 

We ondersteunen de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Gelderland. Daarbij kijken we hoe we organisaties, de samenleving en overheden weerbaarder kunnen maken tegen criminele activiteiten.  Ook willen we inzicht krijgen in de omvang van ondermijnende criminaliteit door onderzoek en dataprojecten. Daarnaast willen we de digitale weerbaarheid van onze eigen organisatie versterken.

 

Portret Peter Drenth

Cybercrime raakt iedereen

Cybercrime kan iedereen raken, ook overheden. We zien dat het aantal incidenten toeneemt, en daarmee ook het aantal mensen dat hier slachtoffer van wordt. Want ook als een gemeente of een provincie wordt gehackt, zijn uiteindelijk onze inwoners mede de dupe. Samen zijn we sterker en kunnen we beter weerstand bieden tegen deze vorm van criminaliteit.

Peter Drenth

Gedeputeerde

Meer cyberincidenten 

Project Troje is een voorbeeld van een project uit de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er zijn geen Gelderse cijfers, maar landelijk zijn er steeds vaker cyberincidenten. Zoals overheidsinstellingen die te maken krijgen met een computerhack en/of diefstal van waardevolle data. 

Vervolg 

De gemeenten die aan de cyberchallenge meededen, zijn erg enthousiast over het project. Troje leverde waardevolle informatie en inzichten op. Deelnemers en de provincie krijgen geen inzicht in de gedetailleerde informatie van andere gemeenten. Wel is informatie op hoofdlijnen met de gemeenten gedeeld om van elkaar te leren. De gemeenten geven aan dat het project digitale weerbaarheid verbetert en zien graag een vervolg op het project. Wij gaan samen met de gemeenten kijken hoe we vervolg geven aan project Troje, zodat we Gelderland nóg weerbaarder maken tegen cybercriminaliteit.