Van munt tot speerpunt: nieuwe archeologische vondsten uit het Romeinse tijdperk

REES – Op een perceel in Reeth zoeken archeologen naar sporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd.
Munt.jpeg
Gepubliceerd op: 11-oktober-2022

In de winter van 2021/2022 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, ter voorbereiding op de komst van Railterminal Gelderland. Provincie Gelderland gaf hier de opdracht voor. Van archeologisch onderzoek tot onderzoek naar de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven en bodemonderzoek. Tijdens het voorjaar en de zomer zijn de werkzaamheden even stil komen te liggen. Want de percelen waren nodig om gewassen op te verbouwen. Het onderzoek is nu weer van start. 

Verschillende sporen van bewoning

Tijdens de archeologische opgraving zijn verschillende sporen van bewoning gevonden. Zoals waterputten en paalfunderingen. Er is ook een Romeinse munt gevonden, gemaakt door Rufus: een Romeinse muntslager. Daarnaast is er een kledingspeld, speerpunt en de sokkel van een beeldje opgegraven. Eveneens uit de Romeinse tijd.