Uitstel VKA windmolenpark Echteld-Lienden

Gelderland heeft de besluitvorming over het Voorkeursalternatief (beoogd ontwerp) voor windmolenpark Echteld-Lienden uitgesteld.
Gepubliceerd op: 19-december-2023

Provincie Gelderland neemt nog geen besluit over het voorkeursalternatief (VKA) windmolenpark Echteld-Lienden. In een voorkeursalternatief wordt beschreven hoeveel windturbines er geplaatst kunnen worden, hoe hoog deze mogen worden en op welke locaties. 

Gelderland en initiatiefnemer Vattenfall hebben afgelopen maanden uitgebreid stil gestaan bij de planontwikkeling en de participatie rondom dit project. Momenteel staan er 4 windmolens langs de A15. Om aan de toenemende vraag om (duurzame) energie kunnen voldoen, zijn er modernere windturbines nodig.  

De provincie wil meer tijd nemen om de plannen te bestuderen en alle belangen goed te kunnen wegen. Naar verwachting neemt Gedeputeerde Staten begin 2024 een beslissing over het VKA.