Uitstel besluit over vergunningen afvalverwerker Ter Horst

De provincies Gelderland en Overijssel stellen een definitief besluit over weigering en intrekking van vergunningen van afvalverwerker Ter Horst uit tot maart 2023. Het bedrijf krijgt de tijd om het integriteitsgevaar weg te nemen.
Huis der Provincie
Gepubliceerd op: 6-december-2022

De provincie Gelderland maakte in april 2022 bekend van plan te zijn om een aanvraag voor een milieuvergunning van afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld te weigeren en de bestaande vergunning in te trekken. De basis hiervoor is een onderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Daaruit komt een integriteitsgevaar naar voren. Ter Horst geeft aan concrete stappen te zetten waardoor dit integriteitsgevaar wordt weggenomen. Daarvoor heeft het bedrijf tijd nodig. Daarom stellen we een definitief besluit over weigering en intrekking van de vergunningen uit tot maart 2023. Ditzelfde geldt voor de provincie Overijssel, waar Ter Horst een vestiging heeft in Goor.

Onderzoek naar integriteit

De Wet Bibob maakt het mogelijk milieuvergunningen in te trekken of te weigeren als het gevaar bestaat dat vergunningen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. We mogen de resultaten van het Bibob-onderzoek niet openbaar maken. Het is duidelijk dat we een voornemen tot intrekking en weigering niet zomaar nemen. 

Stappen om gevaar weg te nemen

Ter Horst gaf aan dat het bedrijf concrete stappen zal zetten om het integriteitsgevaar weg te nemen. Dat moet binnen een termijn die door de provincies Gelderland en Overijssel is bepaald. We kunnen niet bekend maken welke stappen dit zijn, omdat dit Bibob-informatie is. De provincies oordelen dat de voorgenomen stappen zo concreet zijn dat de verwachting is dat het gevaar wordt weggenomen. Daarom krijgt Ter Horst de tijd die nodig is om die stappen te zetten. De provincie werkt zelf niet mee aan deze stappen. In de tussentijd moet het bedrijf zich vanzelfsprekend houden aan de milieuregels. Als dat nodig is, treden we handhavend op. 

Vervolg

We houden nauwlettend in de gaten of Ter Horst inderdaad binnen het afgesproken tijdpad de stappen zet die nodig zijn. In maart 2023 moet Ter Horst de belangrijkste stappen hebben genomen en maken de provincies de balans op. Als blijkt dat Ter Horst de benodigde stappen zet en het gevaar daarmee is weggenomen, dan is er geen aanleiding meer om de vergunningen in te trekken en een gevraagde vergunning te weigeren. Door Ter Horst ruimte te geven stappen te zetten, doen we recht aan het juridische vereiste dat alle belangen en omstandigheden zorgvuldig moeten worden meegenomen. Dit geldt natuurlijk helemaal in het geval van een verstrekkend besluit als een weigering van een milieuvergunning en intrekking van bestaande vergunningen.