Trots op de Gelderse ondernemers

Op de Dag van de Ondernemer zetten we onze Gelderse ondernemers graag in de zon. Naast inkomen en banen dragen zij met hun werk ook bij aan een gezond, veilig, duurzaam en welvarend Gelderland. En dat is iets om trots op te zijn.
Gepubliceerd op: 17-november-2023

Veerkracht

Een gezonde en innovatieve economie is belangrijk voor Gelderland. Een provincie waar ondernemers zich graag vestigen én blijven. Met slimme ondernemers, die innovaties ontwikkelen en gebruiken voor de grote uitdagingen waar we voor staan. Zoals de file op het elektriciteitsnetwerk (netcongestie), hergebruik van grondstoffen, verminderen van CO2 en stikstof, bouwen van woningen en voldoende duurzaam geproduceerd voedsel. Zo dragen innovatieve ondernemers bij aan een sterke en stevige economie, die naast inkomen en banen ook bijdraagt aan het oplossen van die grote opgaven. En dus ook voor Gelderland.  

Midden en Klein bedrijf 

 De Gelderse economie is sterk en kent een energiek mkb. Het midden- en kleinbedrijf heeft ruimte nodig om te ondernemen en heeft te maken met veel uitdagingen. Denk aan schaarste in ruimte, energie, water en grondstoffen, tekorten op de arbeidsmarkt en uitdagingen als digitalisering en regels. Ondernemers mogen van ons verwachten dat we ze steunen en bij de inrichting van Gelderland rekening houden met de economie van de toekomst. 

Portret Helga Witjes

Broodnodig

Ondernemers zorgen voor inkomen en banen, ze zijn innovatief en creatief. Dat gaat van de bakker op de hoek tot grote én kleine innovatieve ondernemers op de wereldmarkt. Dat ondernemerschap is broodnodig voor de economie van de toekomst. En daar zet ik me voor in. Zodat we Gelderland gezond, leefbaar, veilig en welvarend houden.

Helga Witjes

Gedeputeerde Economie

Economie van de toekomst 

We werken aan een nieuw samenhangend economisch programma en bepreken met ondernemers hoe we hen (het beste) kunnen ondersteunen. Zo kunnen zij hun creativiteit en ondernemerschap zo goed mogelijk inzetten voor Gelderland. Denk aan financiële steun bij het maken van plannen om bestaande bedrijventerreinen aantrekkelijker te houden voor huidige en nieuwe ondernemers én werknemers. Of aan toegang tot kennisclusters, zoals Connectr, bij vragen over batterijopslag en laadpalen. Of ondersteuning bij technische vraagstukken door Regionale Centra voor Techniek. Zodat niet alleen de ondernemers profiteren en kansen benutten, maar iedereen.