Toiletten in alle Gelderse treinen stap dichterbij

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor, om te schuiven in de begroting van verkeer en vervoer. Zo komt er geld beschikbaar voor de jaarlijkse kosten voor legen, schoonmaken en onderhouden van toiletten, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstregeling.
Gepubliceerd op: 22-november-2023

Coalitieakkoord

Bij het vaststellen van het coalitieakkoord reserveerden de coalitiepartijen geld voor het inbouwen van toiletten in bestaande treinen. Toiletten moeten ook geleegd, onderhouden en schoongemaakt worden. Hiervoor was geen structureel geld beschikbaar. Als dit uit het geld voor openbaar vervoer betaald zou moeten worden, gaat dit ten koste van de dienstregeling. Het schuiven in de begroting ‘verkeer en vervoer’ betekent dat er prioriteit wordt gegeven aan de toiletten ten koste van andere ambities of projecten, op het gebied van verkeer en vervoer. 

Ede-Wageningen-Amersfoort (Valleilijn)

Vanaf december 2023 rijdt vervoerder Keolis de dienstregeling. Hier rijden 7 treinen. In 2 treinen zit al een toilet, 5 treinen zijn in 2036 afgeschreven. In het contract staat, dat de treinen worden gemoderniseerd tussen 2024 en 2026. Tijdens de modernisering kunnen ook toiletten worden ingebouwd, als Provinciale Staten met het voorstel akkoord gaan. 

Achterhoek/Rivierenland

De voorbereiding voor de Europese aanbesteding voor een nieuwe vervoerder in dit gebied loopt. De nieuwe vervoerder start in december 2026. In dit vervoergebied gaat het om de treindiensten: 

  • Arnhem-Doetinchem-Winterswijk
  • Arnhem-Tiel
  • Winterswijk- Zutphen-Apeldoorn

In het totaal rijden hier 33 treinen. In de nieuwe aanbesteding kunnen we de eis opnemen, dat er toiletten worden ingebouwd, als Provinciale Staten met het voorstel akkoord gaan. De inbouw gaat zeker nog 5 tot 7 jaar duren. 

Landelijk Bestuursakkoord

Landelijk is er in het bestuursakkoord ‘toegankelijk openbaar vervoer’ vastgelegd, dat er in alle nieuwe treinen een toegankelijk toilet moet zijn. Daarnaast verzocht de Tweede Kamer de staatssecretaris te onderzoeken of het mogelijk was versneld toiletten in te bouwen in bestaande treinen. Met name in Gelderland kunnen de huidige treinen nog lang mee. Daardoor duurt het nog lang voordat er een nieuwe trein met toilet besteld wordt. Het Rijk heeft voor de uitvoering van dit akkoord een bedrag van € 20 miljoen gereserveerd. We zetten ons ervoor in, dat het Rijk uit dit bedrag meebetaalt aan de kosten voor het inbouwen.