Terugblik Webinar 6 december

“Provincie moet marktpartijen meer betrekken.” En: “Boeren willen graag in beweging komen, maar dan wel met langjarige zekerheid.” Dit zijn een paar kreten die we hoorden tijdens het webinar ‘Toekomst voor de Gelderse boer’.
Boer bekijkt gewas
Gepubliceerd op: 25-oktober-2022

De provincie organiseerde dit webinar op maandag 6 december. Er schoven zo’n 150 betrokkenen uit de Gelderse agrarische sector aan.


Informeren en in gesprek

Tijdens het webinar informeerde de provincie over de stand van zaken van de uitvoering van de kadernota ‘Toekomst voor de Gelderse boer’ aangevuld met een beknopte toelichting op de aanpak van de Gelderse Maatregelen Stikstof. En was er een gesprek over de vraag in hoeverre de uitwerking van de kadernota aansluit bij de praktijk van de boeren en tuinders in Gelderland. Het was een dynamische avond waar ruimte was voor vragen via de chat, een gesprek met ondernemers uit de praktijk en met professor Hens Runhaar, en twee mooie films van melkveehouder André de Groot en melkveehouders Carola en Jan van Ruiswijk.


‘Creëren van perspectief’

Peter Drenth, gedeputeerde landbouw, was ook aanwezig. Hij gaf aan dat Gelderland op veel gebieden in de top 3 staat: “Daarom is het creëren van perspectief in Gelderland ook van grote betekenis voor Nederland. Voor boeren maar ook voor de keten, de kennisinstellingen en consumenten. We staan aan de vooravond van een verandering. In Gelderland is een grote diversiteit aan agrariërs. Die willen we faciliteren in de ontwikkeling van hun bedrijf. Wat bij hen als ondernemer past”, aldus gedeputeerde Drenth.


‘Koester de boer en ga in gesprek’

Tijdens het tafelgesprek met Bob Keurentjes (voorzitter GAJK,), Ben Haarman (bestuur LTO Noord), Dorine Zwaan (ondernemerscoach) en professor Hens Runhaar (Universiteit Utrecht) kwamen interessante adviezen naar boven. Zo werd gesteld dat nog teveel voor boeren wordt gedacht. “Voor boeren is het belangrijk dat er doelen worden gesteld. De lange termijn is belangrijk, daar hoort dan ook een geldstroom bij die gedurende een lange termijn zeker is.”, aldus Bob Keurentjes. Volgens Ben Haarman willen boeren wel in beweging komen: “Maar de vertwijfeling en het wantrouwen zijn op dit moment groter. Geef duidelijkheid en blijf consistent.”

Dorine Zwaan herkent het geluid van wantrouwen en vertwijfeling: “Boeren voelen zich knel zitten in financiën, ruimte en regelgeving. Er moet duidelijkheid komen, dan komen boeren in beweging. Ook belangrijk is dat ieder zijn eigen route kan kiezen en dat het goed is als we de verscheidenheid erkennen.” Verder merkt Dorine dat de generatiewisseling een item is: “Er zijn soms veel gesprekken nodig om harmonie te brengen tussen de oude en de nieuwe generatie in de visies op het bedrijf. De eerdere generatie stond voor een heel andere opgave dan de generatie van nu. Dat gesprek vindt plaats aan de keukentafel.” Professor Hens Runhaar vindt dat er al veel wordt uitgevoerd, maar dat de marktpartijen nog ontbreken in het verhaal van de provincie: “Veel ondernemers willen wel, maar lopen vooral vast in het financiële aspect van hun plannen. Daarom is het ook nodig om andere partijen te binden in de verandering. Er is veel beweging, maar partijen kijken nog teveel naar elkaar. En dat geldt ook voor de consument.”


Belonen en grond

Tijdens het webinar konden de deelnemers hun vragen stellen via de chat. Belonen, in gesprek gaan met boeren, gebiedsprocessen organiseren en zorgen dat boeren weten waar ze terecht kunnen, zijn een greep uit de geluiden. Het thema ‘grond’ kreeg ook aandacht. Een veel gehoorde kreet is ‘grondhonger’. Gedeputeerde Drenth: “We zien als provincie ook dat grond een cruciale factor is en dat we met de agrarische sector naar oplossingen zoeken om grond beschikbaar te houden voor agrarisch gebruik.”

Download het hele verslag rechts onder ‘Downloads’.


Vervolg

De avond werd afgesloten met de conclusie dat er veel behoefte is aan doorpraten over het hoe, aan voorbeelden op bedrijfsniveau en aan het benutten van meer samenwerking en denkkracht in het veld. De provincie komt hier op terug. Ondertussen kunt u alle ontwikkelingen volgen via:

  • Onze nieuwsbrief door aan te melden via agrifood@gelderland.nl.
  • Dit platform ‘Toekomst voor de Gelderse boer’ [LINK]
  • Onze webpagina ‘Toekomst voor de Gelderse boer’[LINK]