Streep door Logistiek Centrum Eerbeek

Het besluit van het Fins-Zweedse moederbedrijf van Stora Enso om de papierfabriek De Hoop Mill in Eerbeek te sluiten heeft gevolgen voor het geplande Logistiek Centrum Eerbeek (LCE). Er gaat een streep door de plannen op Kollergang Zuid-West.
Gepubliceerd op: 28-november-2023
Portret Dirk Vreugdenhil

Door de sluiting van De Hoop Mill is op- en overslag voor de papierfabrieken onzeker geworden.

Dit geven de betrokken papier- en kartonfabrieken aan. Daarom hebben we besloten om de procedure voor het provinciaal inpassingsplan voor de bouw van het logistiek centrum stop te zetten. Dit betekent dat het Markervoortsebos voor Eerbeek behouden blijft.

Dirk Vreugdehil

Gedeputeerde ruimtelijke ordening

Logistiek Centrum Eerbeek

Het Logistiek Centrum Eerbeek is onderdeel van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Met het logistiek centrum wilden de papier- en kartonfabrieken een centrale op- en overslag bouwen, die voor een schoner, stiller en efficiënter transport moet zorgen. Als locatie was gekozen voor een uitbreiding van het bedrijventerrein Kollergang, aan de zuidwestelijke kant waar het Markervoortsebos ligt. Dit bos zou gedeeltelijk moeten verdwijnen voor de nieuwe op- en overslagplaats. Door de procedure stop te zetten blijft het Markervoortsebos in zijn geheel behouden.

Programma Eerbeek-Loenen 2030  

In het programma Eerbeek-Loenen 2030 werken gemeente Brummen, Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL), provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe samen met inwoners aan verbetering van het evenwicht tussen leefbaarheid, duurzaamheid en vestigingsklimaat. Onder het programma vallen verschillende projecten met meerdere doelen, zoals het inpassingsplan Folding Boxboard Eerbeek (FBE) en omgeving, de verbetering van het wegennet en de herontwikkeling van het Burgersterrein.