Stikstofplannen Kabinet zijn eerste stap; uitwerking nodig

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn positief over het pakket aan maatregelen dat het kabinet vandaag heeft gepresenteerd om uit de klem van stikstof te komen en de natuur daadwerkelijk te herstellen. De plannen sluiten aan bij de Gelderse aanpak voor een gezond en leefbaar landelijk gebied.
Weiland
Gepubliceerd op: 25-november-2022

Zo is het college blij met het besluit dat het rijk het recht van eerste koop opeist bij vrijkomende stikstofruimte. Dat voorkomt Wild West taferelen in het landelijk gebied, ongecontroleerde opkoop en leegstand van agrarische gebouwen, waar ook de Gelderse Staten beducht voor zijn. Het kabinet ziet voor de provincie een centrale rol bij de verdere realisatie van de plannen. Het door de landbouwminister aangekondigde landbouwakkoord is daarvoor noodzakelijk.

Verdere uitwerking nodig

De plannen vragen nog wel om een verdere uitwerking. Gedeputeerde Staten zien dat inwoners en ondernemers daar ook op zitten te wachten. Het college wil graag met het kabinet werken aan het verder concreet maken van de maatregelen. Zoals de opkoopregeling voor piekbelasters: hoe deze er daadwerkelijk uit gaat zien is bijvoorbeeld nog de vraag. En ook hoe de verdeling van de vrijkomende stikstofruimte geregeld gaat worden. Dat geldt ook voor de aanpak voor bodem en water zoals het Kabinet nu heeft geformuleerd.

Rapport Remkes

Johan Remkes gaf in zijn stikstofrapport van afgelopen zomer al aan dat voor het verminderen van stikstof in de agrarische sector een aantal stappen nodig is. Hij noemt daarbij innovatie, extensivering, verplaatsing en opkoop als mogelijkheden. Met de opkoopregeling die het rijk nu aankondigt is alleen invulling gegeven aan opkoop. De andere stappen moet het Kabinet nog verder uitwerken. Ook is het college benieuwd naar de concrete maatregelen voor de industrie en woningbouw. Daarover wordt begin volgend jaar pas meer bekend.

Eerste reactie

Omdat de brieven nog maar net zijn binnen gekomen, beperkt het college zich nu tot een beknopte reactie. Op het complete pakket van brieven van het Kabinet komt het college komende dinsdag uitgebreider terug. Zoals de uitspraak van Raad van State over de bouwvrijstelling voor stikstof (Porthos rechtzaak).