Stap op weg naar regionale mobiliteitshub in Culemborg

We willen maximaal € 6 miljoen bijdragen aan de mobiliteitshub in Culemborg. Daarmee verleiden we reizigers om van auto naar trein over te stappen, de bus of fiets te pakken, of te gaan lopen. In onze begroting voor 2023 stellen we dit voor aan Provinciale Staten.
Luchtfoto van Culemborg
Gepubliceerd op: 5-oktober-2022

Voor een bereikbaar Gelderland verleiden we reizigers de slimste en schoonste vervoerskeuze te maken. Mobiliteitshubs spelen daarin een belangrijke rol, omdat ze een makkelijke en aantrekkelijke overstap bieden. De eerste regionale mobiliteitshub in Culemborg gaat zorgen voor een goed bereikbare, verleidelijke en veilige overstap. Niet alleen van auto op openbaar vervoer, maar ook om reizigers te activeren meer de fiets te gebruiken of lopend de stad in te gaan.

Maatregelen voor goede bereikbaarheid

Onze Gelderse bijdragen gebruiken we voor een nieuwe Park+Ride-locatie (P+R) aan de westkant van het station. Daar kunnen zowel automobilisten uit Rivierenland als van de A2 parkeren om over te stappen. Ook verbinden we deze P+R-locatie via een nieuwe weg met de provinciale weg N320, die daarvoor een nieuwe aansluiting krijgt. En we vergroten de mogelijkheden om bewaakt de fiets te stallen, maken een tweede ingang voor het treinstation en een eventuele tunnel voor langzaam verkeer, al dan niet gecombineerd met een reizigerstunnel. 

Werken aan een aantrekkelijke omgeving

Aantrekkelijke en bereikbare mobiliteitshubs dragen bij aan slim en schoon reizen. In Culemborg gaan we ook ervaringen van de gebruikers van de stationsomgeving gebruiken. Zo werken we aan een aantrekkelijke omgeving. Met ruimte voor extra woningbouw, die bewoners en reizigers verleidt om te fietsen, lopen of het OV te nemen.

Helga Witjes

Gedeputeerde Mobiliteit

Meer lopen en fietsen

Lopen of fietsen is de schoonste en slimste vorm van reizen. Niet alleen gezond voor de reiziger, ook voor de omgeving. De regionale mobiliteitshub Culemborg is een landelijk voorbeeldproject om meer Nederlanders aan het fietsen of lopen te krijgen. Met dit Innovatie Programma Active Living (IPAL) gaan Radboudumc, Radboud Universiteit en UUM - Unlimited Urban Management gedrag en wensen van reizigers in Culemborg onderzoeken. Zodat die kennis gebruikt kan worden tijdens de ontwerpfase van de regionale hub in Culemborg. 

Woningbouw door mobiliteitshub

Deze plannen voor de regionale mobiliteitshub versterken ook de woningbouwplannen. Dat leidt tot 2.000 nieuwe woningen in de directe omgeving van het station. Door de regionale mobiliteitshub verbetert de verbinding tussen Oost- en West-Culemborg en ontstaat een aantrekkelijke en bereikbare woningbouwlocatie bij het station.

Mobiliteitshubs belangrijk voor bereikbaar Gelderland  

In de visie voor een bereikbaar Gelderland vormen de mobiliteitshubs een belangrijke bouwsteen. Want hiermee verbinden we verschillende vormen van mobiliteit op een aantrekkelijke manier. En verleiden we reizigers om de slimste en schoonste keuze voor vervoer te maken. We maken onderscheid in stedelijke, stadsrand en regionale mobiliteitshubs. 

Motie

De regionale mobiliteitshub Culemborg is ook hét Gelderse proefproject voor de Tweede Kamer. Die nam op 7 december 2020 de motie aan waarin de regering opgeroepen wordt mobiliteitshubs te onderzoeken en samen met provincie Gelderland een proef te starten in Gelderland.

Doel en werking

Wil je meer weten over het doel en werking van mobiliteithubs?