Scholieren, ouders en omgeving betrekken bij luchtkwaliteit

We gaan Gelderse gemeenten helpen met het meten van de luchtkwaliteit rond een school. Met snuffelfietsen kunnen leerlingen zelf metingen doen. Door deelname aan het GLOBE-project betrekken scholen hun leerlingen en ook de ouders en de omgeving bij het onderwerp luchtkwaliteit. Foto: GLOBE Nederland
Gepubliceerd op: 6-juni-2024

Lespakket 

Komend schooljaar doen diverse scholen in 5 Gelderse gemeenten mee aan het GLOBE fijnstof onderzoeksproject. In augustus krijgen de scholen de snuffelsensoren geleverd. Leerlingen kunnen de sensoren aan hun fiets vastmaken en hun fiets zo ombouwen tot snuffelfiets. Daarmee kunnen ze langs hun fietsroutes - bijvoorbeeld naar school - de fijnstofconcentratie meten. Op basis van de metingen gaan ze vervolgens aan de slag met onderzoeksvragen over de luchtkwaliteit.  

Subsidie 

Schone lucht is noodzakelijk voor onze gezondheid. Daarom werken we samen met partners aan een gezondere lucht. Onder andere via het Schone Lucht Akkoord. Door deelname aan het GLOBE-project 'Luchtkwaliteit meten met scholieren' betrekken we ook inwoners bij dit belangrijke onderwerp. Provincie Gelderland verstrekt - via het programma Gezonde en Veilige Leefomgeving - aan GLOBE een subsidie van € 60.000. Hiermee ontvangen alle deelnemende Gelderse gemeenten korting op de pakketprijs per school. We verdelen het bedrag  over de aanvragen, waarbij de deelnemers tot maximaal 50% korting krijgen. Voor het schooljaar 2025/2026 is er nog mogelijkheid voor gemeenten om met scholen deel te nemen aan het project. 

Landelijk 

GLOBE is het wereldwijde onderzoeksprogramma voor middelbare scholieren in samenwerking met NASA, RIVM, KNMI en universiteiten. Het lesmateriaal is geschikt voor verschillende vakken en inzetbaar van vmbo onderbouw tot vwo bovenbouw. GLOBE gaat met meer dan 30 provincies en gemeenten in Nederland aan de slag om scholen te voorzien van snuffelsensoren. In totaal gaat het om 712 stuks.  

Samen meten 

Het RIVM gebruikt de data voor wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoeken van data die verzameld zijn door inwoners van Nederland, noemen we citizen science. Het RIVM ontwikkelde een speciaal portaal om de citizen science data te verzamelen en in beeld te brengen: het Samen Meten portaal 

Ook stikstofdioxide 

Naast fijnstof kunnen leerlingen ook meedoen met het NO2-onderzoek. Scholen ontvangen hiervoor Palmes-meetbuisjes. Leerlingen kunnen hun NO2-metingen vergelijken met de metingen van de Tropomi satteliet. In dit project werken scholieren samen met KNMI en RIVM.  

Meer info 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Provincieloket.