Samenwerken rondom Agroforestry in Lochem en Bronckhorst

Landgoederen, grondeigenaren en boeren uit de gemeente Bronkhorst en Lochem willen, vanwege verdroging in de regio, samen de mogelijkheden onderzoeken van Agroforestry .
Koeien in de wei
Gepubliceerd op: 25-oktober-2022

Kort na de start van Agroforestry Netwerk Gelderland meldden zich al snel  enkele bedrijven en landgoederen uit de gemeente Lochem en Bronckhorst met interesse voor Agroforestry. Opvallend daarbij was dat men dit mede wilde om tot een beter bodem- en waterbeheer te komen (vanwege verdroging).  Dit was aanleiding om te kijken naar de mogelijkheid om te komen tot een focusgebied met een bedrijfsoverstijgende aanpak voor Agroforestry. In gemeente Bronckhorst ligt bovendien ook het proefbedrijf De Marke die ook met projecten en experimenten aan de slag wil op dit vlak.

Naast geïnteresseerde bedrijven en landgoederen worden ook het Waterschap, de gemeente en dus ook Proefbedrijf De Marke  voor de bijeenkomst op 11 juni uitgenodigd. Agroforestry heeft namelijk vele gezichten; naast productie van voedsel heeft het o.a. invloed op het landschap, draagt het bij aan de biodiversiteit, vastleggen koolstof en het laten infiltreren en vasthouden van water.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de trekker van het Agroforestry netwerk dhr. P. Rombouts.