Ruimte en nieuw economiebeleid voor ondernemend Gelderland

Een steviger concurrentiepositie voor ondernemers, een sterk vestigingsklimaat, toekomstbestendige bedrijventerreinen en bedrijven en werknemers helpen klaar te zijn voor het werk van de toekomst. Dat staat in het Gelders Programma Economie, dat Gedeputeerde Staten 4 juni hebben vastgesteld.
Gepubliceerd op: 5-juni-2024

Ruimte voor Gelderland 

In het programma, dat de titel Ruimte voor Economie meekreeg, staan de inwoners, ondernemers en ‘brede welvaart’ centraal. “Want als we alleen kijken naar materiële welvaart, lossen we de grote opgaven in hoe we werken, ondernemen, zorgen, leren en samenleven niet op”, stelt gedeputeerde Helga Witjes. 

Meer aandacht voor mkb 

Gelderland is al heel lang sterk in voedsel, gezondheid, energie en de maakindustrie. Die sectoren zorgen voor banen, ook in de toekomst, dus daar blijft provincie Gelderland zich op richten. Daarnaast wil het provinciebestuur meer aandacht hebben voor het hele midden- en kleinbedrijf in de volle breedte. Provinciale Staten buigen zich 2 of 3 juli 2024 over het economisch beleidskader voor de komende jaren. Dat beleidskader is gebaseerd op 3 uitgangspunten. 

Economie van de toekomst 

Ruimte is en blijft schaars. 30% van onze inwoners verdient 40% van ons geld op slechts 2,5% van de oppervlakte van Gelderland. Er is ruimte voor bedrijven nodig en in een circulaire economie is ruimte nodig voor de opslag van herbruikbare grondstoffen. Gedeputeerde Staten willen tenminste 80 bestaande bedrijventerreinen verder ontwikkelen en duurzamer maken, zodat het aantrekkelijke werklocaties blijven of weer worden. 

Economische ontwikkeling moet passen in een gezonde leefomgeving, waarin ook ruimte is voor wonen, natuur en cultuur, landbouw en infrastructuur van wegen en energie. 

Aantrekkelijk vestigingsklimaat 

99% van de Gelderse bedrijven is midden- en kleinbedrijf. Als mkb-vriendelijke provincie is het belangrijk goed aan te sluiten bij de behoefte van ondernemers. Dat begint met luisteren naar ondernemers. Daarom stellen Gedeputeerde Staten een mkb-commissie met ondernemers uit alle regio’s in, om het ondernemersklimaat te verbeteren. 

Portret Helga Witjes

Brede welvaart

Als we alleen kijken naar materiële welvaart, lossen we de grote opgaven in hoe we werken, ondernemen, zorgen, leren en samenleven niet op

Helga Witjes, gedeputeerde Economie & Innovatie, Onderwijs & Arbeidsmarkt

Provincie Gelderland

Ons werk verandert 

Er is een nijpend tekort aan personeel. Technologische ontwikkelingen en digitalisering zorgen ervoor dat ons werk verandert. Mensen zullen hun betaalde baan meer moeten combineren met kinderopvang en mantelzorg. Ook moeten ze de tijd krijgen voor een ‘leven lang ontwikkelen’. Door te leren werken met nieuwe technieken, nieuwe vaardigheden te leren en nieuwe kennis op te doen, kunnen mensen en bedrijven blijven meebewegen met veranderingen. 

Nadat PS het nieuwe beleidskader hebben vastgesteld, kan het college van GS hier invulling aan geven met het Programma Economie en projecten. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2025 (op 3 juli 2024) besluiten Provinciale Staten hoeveel geld zij aanvullend uit het investeringsbudget en de RTG-middelen in de Gelderse economie willen steken.