Rijksbijdragen voor RegioExpres en Rijnbrug Rhenen

Het Rijk betaalt de helft van de kosten voor de RegioExpres en draagt bij aan het verbreden van de Rijnbrug Rhenen. Deze investeringen van het Rijk helpen om Gelderland bereikbaar te houden. We zijn erg blij met deze afspraken.
Reizigers bij een busstation
Gepubliceerd op: 14-november-2022

Sneller reizen dankzij RegioExpres

Jaarlijks overlegt het Rijk met alle provincies over investeringen om Nederland bereikbaar te houden. In 2022 hebben we afgesproken dat het Rijk en wij ieder de helft betalen van de aanleg van de RegioExpres. Deze sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem verkort de reistijd tussen Arnhem en Doetinchem, biedt ruimte voor extra reizigers en vormt een duurzaam alternatief voor de drukke rijkswegen A12 en A18. 

Oplossing verkeersknelpunt Rijnbrug Rhenen dichterbij

Het verkeer op en rond de Rijnbrug bij Rhenen staat geregeld vast. Het Rijk draagt € 40  bij aan het verbreden van de Rijnbrug Rhenen. Wij hebben hiervoor ook € 40 gereserveerd. Met de bijdrage van het Rijk komt de oplossing voor dit verkeersknelpunt dichterbij. Dat is van belang voor de inwoners en bedrijven aan beide kanten van deze brug. We overleggen op korte termijn met provincie Utrecht. De Rijnbrug is van het Rijk en de weg over deze brug is deels van provincie Utrecht en deels van ons.

Bereikbaarheid en nieuwe woningen

We hebben ook meerjarige afspraken gemaakt met het Rijk, de regio’s Foodvalley en Groene Metropoolregio en provincie Utrecht over hoe we de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-FoodValley uit gaan voeren. In deze verstedelijkingsstrategie staat beschreven waar en hoe de komende jaren 100.000 woningen worden gebouwd in balans met een groene leefomgeving, bereikbaarheid en economie. We zijn blij met de afspraken over een aantal mobiliteitsmaatregelen in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley. De afspraken die hierover zijn gemaakt, zien wij als een eerste en goede stap. Tegelijkertijd denken de provincies en de regio’s dat er op de lange termijn meer nodig is om ervoor te zorgen dat nieuwe woningbouwgebieden en bedrijven goed bereikbaar zijn. Regionale maatregelen voor Hoogwaardig OV, fietsverbindingen en de Lingekruising/A325 zijn nodig om nieuwe woningbouwgebieden op een goede manier te ontsluiten.

Afspraken

Dit zijn de belangrijkste afspraken voor Gelderland, die zijn gemaakt tijdens het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT). Een overzicht van alle afspraken voor heel Nederland staat in de MIRT-Kamerbrief. Deze is maandag 14 november 2022 door het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Infographic Resultaten BO MIRT 2022

Klik op infographic voor grote weergave.